Zarząd

Tomasz Klemt (Przewodniczący, Związek Młodzieży Wiejskiej)

Student V roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz finansów i rachunkowości w ramach MISH UW. Rodem skwierzynianin, sercem lubuszanin, a talentem świata obywatel. Współpomysłodawca i koordynator międzynarodowego projektu promocji województwa lubuskiego „The Cycling Legation”, odbył staż m.in. w Parlamencie Europejskim w Brukseli i Strasburgu. Kreator polityki młodzieżowej w województwie lubuskim. Nagrodzony za swoją działalność przez Prezydenta RP. Stypendysta Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Fundacji im. Konrada Adenauera w Polsce, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestnik 65. Internationaler Sommerkurs für deutsche Sprache, Literatur und Landeskunde na Uniwersytecie w Bonn. Wyróżniony w Konkursie na Najlepszego Studenta RP „Primus Inter Pares 2012”. Prelegent podczas wielu konferencji (m.in. „Polska polityka zagraniczna wobec zmieniającego się świata”, „Polska-Kryzys-Niemcy”). Specjalista w dziedzinie prawa Unii Europejskiej, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych oraz ekonomii społecznej i rozwoju obszarów wiejskich.Uczestnik symulacji obrad PE w Warszawie i Strasburgu, Członek Kół Naukowych: Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej oraz Prawa Unii Europejskiej.
Kontakt: tomasz.klemt@prom.info.pl


Melanie Raczek (Wiceprzewodnicząca, Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP ZMMN/BJDM)

W kadencji  kadencji 2013-2015 pełniła funkcję Sekretarza Zarządu PROM. W latach 2009-2015 aktywnie działała w Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP, gdzie pełniła funkcje Wiceprzewodniczącej Zarządu, a następnie Sekretarza. Obecnie pracuje w grupie ds. polityki działającej przy Zarządzie Młodzieży Mniejszości Narodowych (YEN/JEV). Absolwentka wielu programów, m.in. Szkoły Liderów, Young Potentials Academy, Programu Rozwoju Talentów. Koordynatorka ogólnopolskiej Konferencji Młodzieżowej w 2012 i 2013 roku oraz współorganizatorka ogólnoeuropejskiego spotkania młodzieży mniejszości narodowych w 2014 r. Ukończyła Uniwersytet Śląski na kierunku administracja oraz studiuje prawo na Uczelni Łazarskiego.
Kontakt: melanie.raczek@prom.info.pl


Piotr Warzyszyński (skarbnik, Stowarzyszenie Europe4Youth)

Założyciel i Dyrektor Stowarzyszenia Europe4Youth, student europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz psycholog zarządzania. Trener i menedżer NGO. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu projektami, metodologii edukacji poza-formalnej (w tym sposobach jej rozpoznawalności i walidacji), oraz eksperymentalnych formach edukacji.
Kontakt: piotr.warzyszynski@prom.info.pl


KasiaPSujek2

Katarzyna Psujek (Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej)

Od 1998 roku członek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, od 2009 instruktorka. Wywodzi się z hufca Mokotów, gdzie działa do dziś. Przez pięć lat prowadziła drużynę harcerek, współorganizując obozy, zimowiska i rajdy. Brała udział w projektach międzynarodowych, realizowała inicjatywy angażujące społeczność lokalną. Interesuje się zarządzaniem projektami. Regularnie stara się poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie biorąc udział w szkoleniach i kursach.
Kontakt: katarzyna.psujek@prom.info.pl


Adam Smuga (Stowarzyszenie “Młodzi Demokraci”)

23 lata, student Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach Prawo i Stosunki Międzynarodowe. Od 15 roku życia aktywnie zaangażowany w życie społeczne. W Kielcach, skąd pochodzi, stworzył wiele projektów charytatywnych i społecznych. W 2010 roku nagrodzony przez władze miasta nagrodą “Nadzieja Kielc”. W Stowarzyszeniu “Młodzi Demokraci” pełni funkcję wiceprzewodniczącego struktur stowarzyszenia w regionie świętokrzyskim, a także członka Krajowego Sądu Koleżeńskiego. Prywatnie uwielbia podróże i taniec towarzyski.
Kontakt: adam.smuga@prom.info.pl


Kasia Siemasz (Europejskie Forum Studentów AEGEE-Kraków)

Absolwentka europeistyki na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz filologii szwedzkiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez kilka lat aktywna w krakowskiej antenie Europejskiego Forum Studentów AEGEE, w której była członkinią zarządu ds. Human Resources. Była redaktorka portalu Codziennik Feministyczny, stypendystka Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego w niemieckim Bundestagu, koordynatorka grupy wolontariuszy w czasie polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W PROM od początków jego istnienia, odpowiadała za współpracę z Niemiecką Radą Młodzieży (DBJR), koordynowała międzynarodowe seminarium upamiętaniające 70. Rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz. W edukacji pozaformalnej jej tematy to antydyskryminacja, edukacja po Holokauście oraz edukacja równościowa. Planuje podróż do Izraela, czyta zawsze kilka książek na raz i często odwiedza pchle targi.
Kontakt: kasia.siemasz@prom.info.pl


Mateusz Czerniga (Stowarzyszenie Jeleniogórskiej Młodzieży “All-ternatywa”)

Student trzeciego roku stosunków międzynarodowych na  Uniwersytecie Warszawskim. Od początku swojej działalności społecznej związany z tematyką młodzieżowych rad. W latach 2008-2012 był radnym, a potem przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Starogard Gdański, której jest współzałożycielem. Koordynator wielu projektów krajowych i międzynarodowych oraz trener młodzieżowy. W PROM od 2011 roku jako członek grupy roboczej ds. polityki młodzieżowej oraz grupy ds. współpracy międzynarodowej, gdzie zajmował się m.in. koordynacją wyjazdu polskiej delegacji na EuropeanYouthEvent 2014. W zarządzie jako kandydat niezrzeszony, nominowany przez Stowarzyszenie Jeleniogórskiej Młodzieży “All-ternatywa”. Od trzech lat koordynator Zespołu Stałego ds. Młodzieżowych Rad PROM oraz polski delegat Europejskiego Forum Młodzieżowych Samorządów Lokalnych i Regionalnych przy Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Prywatnie podróżnik. Jego marzeniem jest zwiedzić cały świat.
Kontakt: mateusz.czerniga@prom.info.pl


monikaMonika Sobotka (Akademicki Związek Sportowy)

Od 2007 roku aktywny działacz Akademickiego Związku Sportowego. Od 2013 roku członek Zarządu PROM. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku ochrona środowiska (gospodarka przestrzenna). W ramach pracy zawodowej współpracuje z samorządami, organami administracji publicznej, uczelniami wyższymi oraz podmiotami biznesowymi o różnych zakresach działalności. Koordynatorka projektu, programu Erasmus plus . Członek rady ds. międzynarodowych w AZS. Koordynatorka „Biegu w Kasku” w ramach akcji „Dziewczyny na Politechniki”. Prowadzi szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy oraz social media. Koordynatorka szkolenia wolontariuszy w AZS. Jej pasją jest sport, muzyka i psychologia. Wolne chwile spędza w gronie przyjaciół oddając się swoim pasjom.
Kontakt: monika.sobotka@prom.info.pl


Magda1

Magda Oleś (Projekt: Polska)

Sekretarz Zarządu PROM. Od lat związana ze środowiskiem organizacji pozarządowych. W PROM od zawsze – początkowo członkini grupy inicjatywnej mającej na celu utworzenie Rady, a następnie delegatka z ramienia Stowarzyszenia Projekt: Polska. Była stypendystka Wolontariatu Europejskiego EVS we Francji, gdzie pracowała w departamencie ds. młodzieży, jednostki samorządu terytorialnego. W latach 2009-2012 współorganizatorka międzynarodowych obozów młodzieżowych dla wolontariuszy. Studentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Polityka Społeczna. Od 2013 związana z Public Relations, m.in. realizuje projekty społeczne, z zakresu public affairs i CSR. W wolnym czasie lubi sobie pograć w planszówki, pojechać na wycieczkę.
Kontakt: magda.oles@prom.info.pl


Łukasz Karaś (Związek Harcerstwa Polskiego)

W PROM odpowiada za kontakt z Radą Europy. Student logistyki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wydziału zamiejscowego w Chorzowie. Przedsiębiorca, twórca mobilnego  studio PHOTO-ROOM. Członek zespołu programowego Chorągwi Śląskiej “Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich”. Współorganizator Zlotu Grunwaldzkiego 2012 oraz 2013. Był wice przewodniczącym Regionu Śląskiego w Studenckim Forum Business Centre Club. Koordynator projektu “Inteligencja Finansowa” 2012 na Śląsku.  W wolnym czasie kocha podróże i spotykać się z przyjaciółmi.
Kontakt: lukasz.karas@prom.info.pl