Zjazd Delegatów i Delegatek Organizacji Członkowskich PROM – 25 marca 2017 r.

Szanowni Delegacji, Szanowne Delegatki,

Drodzy Przedstawiciele Organizacji Członkowskich,

Zarząd Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych przygotowuje się do kolejnego Zjazdu Delegatów i Delegatek Organizacji Członkowskich PROM w 2017 r.

Zjazd odbędzie się w dniu 25 marca 2017r. w Warszawie w godz. 10:00-18:00.

Poniżej załączamy:

– projekt planu obrad Zjazdu Delegatów i Delegatek Organizacji Członkowskich PROM,

– formularz zgłoszeniowy organizacji uczestniczącej w Zjeździe Członków PROM 2017 (prosimy o wypełnienie oraz dostarczenie na adres biura PROM do dnia 10 marca br.).

Kwestia statutu PROM:

Szanowni, Szanowne wielokrotnie dyskusje na Zjeździe Delegatów i Delegatek PROM odbywają się wokół tematów dotyczących zmian statutu. Przed marcowym Zjazdem chcemy przygotować się do merytorycznej dyskusji nad statutem, dlatego niezwykle cenne będą Wasze pomysły, propozycje w związku ze zmianami statutu. Prosimy o przekazanie Waszych uwag do Statutu PROM do dnia 25 lutego br.

Tekst statutu:

http://prom.info.pl/wp-content/uploads/2015/07/statut_28062015_KRS.pdf

Dodatkowo istnieje możliwość zorganizowania przez Nas noclegu w hotelu z piątku na sobotę (z 24/25 marca br.)- jeśli ktoś chciałby skorzystać z takiej opcji, prosimy o zgłoszenie tego do Michała Tokarskiego (michal.tokarski@prom.info.pl) do dnia 1 marca br.

Przypominamy, że wg statutu prawo głosu podczas Zjazdu Delegatów/Delegatek mają Delegaci/ Delegatki organizacje, które opłaciły składki członkowskie. Z racji daty Zjazdu ustanowionego na 25 marca br.  każda organizacja powinna mieć opłacone składki przynajmniej za 2016 rok.

Do zobaczenia w Warszawie!

ZAŁĄCZNIKI – DOC

Download (DOC, 95KB)

Download (DOC, 96KB)

ZAŁĄCZNIKI – PDF

Download (PDF, 526KB)

Download (PDF, 366KB)

Michał Tokarski
8 lutego 2017
Zobacz więcej artykułów