Developing better youth mobility for young people and for Europe

Departament Młodzieży Rady Europy i Europejskie Stowarzyszenie Kart Młodzieżowych (EYCA) zapraszają do udziału w seminarium “Developing better youth mobility for young people and for Europe”organizowanym w ramach przewodnictwa Andorry w Radzie Europy, które odbędzie się w dniach 27 lutego – 1 marca 2013. Seminarium jest otwarte dla przedstawicieli organizacji młodzieżowych i instytucji zajmujących się kwestią międzynarodowej mobilności młodych ludzi. Jego celem jest identyfikacja bieżących wyzwań i barier związanych z mobilnością młodzieży w Europie oraz możliwe formy jej efektywnego wspierania.

 

Liczba miejsc na seminarium jest ograniczona. Organizatorzy pokrywają wszystkie koszty udziału w spotkaniu (podróży, zakwaterowania, wyżywienia i transportu lokalnego). Szczegółowy program seminarium i formularz zgłoszeniowy, dostępne są na stronie: www.coe.int/youth

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 8 lutego 2013 r.

Strategia Polski na rzecz Młodzieży na lata 2003-2012

Aktualnie trwają prace nad ewaluacją Strategii Polski dla Młodzieży na lata 2003-2012. Polska Rada Organizacji Młodzieżowych  jest odpowiedzialna za przedstawienie informacji odnośnie do tego jak Strategia była realizowana przez organizacje pozarządowe. W związku z tym została przygotowana ankieta dzięki, której będziemy mogli zgromadzić informacje na temat tego jakie działania były podejmowane przez organizacje pozarządowe  w celu realizacji Strategii. Bardzo prosimy Was o wypowiedzenie się na ten temat. Poniżej przesyłam Wam  ankietę. Można ją uzupełniać do końca stycznia 2013 roku
 

Konkurs o Europejską Nagrodę Młodzieżową im. Karola Wielkie

“Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego” ma na celu wspieranie rozwoju świadomości europejskiej wśród młodzieży, a także ich udział w europejskich projektach integracyjnych. Nagroda przyznawana jest na projekty realizowane przez młodych ludzi między 16 a 30 lat, które zwiększają zrozumienie, promują rozwój wspólnej tożsamości europejskiej i dają praktyczny przykład Europejczyków żyjących razem we wspólnocie.
Europejska Nagroda Karola Wielkiego dla Młodzieży przyznawana jest co roku przez Parlament Europejski i Fundację Międzynarodowej Nagrody Karola Wielkiego w Akwizgranie.
Przeczytaj

Dialog Usystematyzowany

Nowe informacje na temat trzeciego Cyklu dialogu usystematyzowanego oraz update informacji z poprzednich Cykli dostępne w zakładce Działania=> Dialog Usystematyzowany. Zapraszamy do lektury!!

Wywiad miesiąca z Aleksandrą Karlińską

Aleksandra Karlinska

Wywiad z Aleksandrą Karlińską starszym specjalistą w Departamencie Współpracy Międzynarodowej MEN. W okresie styczeń 2011 – luty 2012 pracowała w Departamencie Młodzieży i Organizacji Pozarządowych, który koordynował ze strony resortu działania wspierające powołanie Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych i współpracę z Radą. Pełniła także funkcję koordynatora merytorycznego w obszarze młodzieży w korpusie polskiej Prezydencji w Radzie UE.  

 

 

 

 

Przeczytaj

Zespół ds. polityki na rzecz młodzieży

Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej polityki na rzecz młodzieży w Polsce.
Ankieta jest związana z pierwszym etapem działania zespołu ds. polityki na rzecz młodzieży, który od grudnia 2012 roku działa przy Radzie Działalności Pożytku Publicznego.
Wyniki ankiety będą wykorzystane w procesie tworzenia nowych założeń do polityki na rzecz młodzieży w Polsce.

Zapraszamy do udziału i udostępniania ankiety.

http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4787