Polityka na rzecz młodzieży w Polsce

Polityka na rzecz młodzieży w Polsce

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych we współpracy z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na konferencję „Polityka na rzecz młodzieży w Polsce”, która odbędzie się w najbliższy piątek – 19 kwietnia 2013 o godzinie 17.30 w Sali 215 budynku A Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii UWr (Uniwersytecka 22/26). Celem spotkania będzie omówienie polityki młodzieżowej Polski oraz kontynuacja dialogu na temat kształtu tej polityki w naszym kraju.

Polityka młodzieżowa Polski uznawana jest za międzyresortową, zintegrowaną politykę wobec młodych ludzi, realizowaną na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym. Celem tej polityki powinny być działania ukierunkowane na poprawę sytuacji młodego pokolenia, szczególnie w zakresie jego aktywnego udziału w rynku pracy i uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym na równi z innymi grupami społecznymi. Czy w rzeczywistości taka polityka jest realizowana? Jakie szanse i zagrożenia stwarza jej obecny stan? W jaki sposób wywołać wzrost udziału młodzieży w procesie podejmowania decyzji i dokonać integracji priorytetów polityki młodzieżowej?

Spotkanie będzie podzielone na trzy części – przedstawienie opinii zaproszonych gości na temat stanu polityki młodzieżowej w Polsce, pytania zadawane przez moderatorów i pytania od publiczności.

Prelegenci konferencji:

Łukasz Osiński – Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. młodzieży,

Paweł Dębek – Prezes Stowarzyszenia Instytut Edukacji Społecznej,

Marcin Skocz – Prezes Stowarzyszenia Semper Avanti,

Mateusz Krauss – Prezes Parlamentu Młodzieży Wrocławia,

Paweł Chmielewski – Przewodniczący Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

Notatka prasowa – Polityka na rzecz młodzieży w Polsce

Młodzieżowe Rady Miasta

Jeżeli jesteś członkiem Młodzieżowej Rady Miasta bądź Gminy… Jeżeli znasz jakiegokolwiek młodzieżowego radnego… Jeżeli kiedykolwiek pomyślałeś, że warto mieć wpływ na własne otoczenie…nie oszukuj się. Po prostu musisz przeczytać ten artykuł. Musisz powiedzieć o nim innym. Nie możesz zapomnieć przesłać go Młodzieżowej Radzie z Twojego miasta, czy gminy.

Przeczytaj

Evidence based youth policy development

 W dniach 21 – 26 marca 2013 roku członkowie Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowej mieli okazję wziąć udział w seminarium Evidence based youth policy development organizowanym w miejscowości Daugirdiškės na Litwie przez Institute for policy research and analysis. Spotkanie stanowiło platformę wymiany doświadczeń, dyskusji na tematy dotyczące szerokorozumianej polityki młodzieżowej w Europie. Głównym założeniem organizatorów było skupienie w jednym miejscu zarówno teoretyków, jak praktyków związanych z ową materią. Celem wskazania na narzędzia, które umożliwiają prawidłowe diagnozowanie sytuacji młodzieży będącej przyszłością Starego Kontynentu oraz rozważenia sposobów międzysektorowej współpracy w kwestiach dotyczących młodzieży. W efekcie projekt zgromadził 31 ekspertów pochodzących z 14 europejskich krajów: Cypr, Niemcy, Włochy, Łotwa, Polska, Litwa, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Hiszpania, Turcja, Wielka Brytania i Bułgaria. Poza wskazaniem na wymierne korzyści wynikające z implementowania dialogu usystematyzowanego, podkreślenia wartości edukacji pozaformalnej oraz przedstawienia przykładów dobrych praktyk, seminarium niosło możliwość nawiązania nowych kontaktów i zdobycia unikalnej wiedzy, które jak wszyscy mamy nadzieję zostaną wykorzystane przez Polską Radę Organizacji Młodzieżowej w niedalekiej przyszłości.

litwa1

 

Zjazd Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych

Zarząd Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych informuje, że Zjazd Rady odbędzie się w dniu 17 maja 2013 r. w Warszawie, w załączeniu przedstawiamy proponowany porządek obrad.
Zwracamy się z prośbą do organizacji biorących udział w Zjeździe o wybór delegatów, którzy będą mogli następnie zaangażować się w pracę PROM.