PILNE! Ankieta

Drodzy Koledzy i Koleżanki!  Zwraca się z prośbą, o wypełnienie, krótkiej ankiety, która ma na celu stworzenie listy ramowych założeń, dotyczących najważniejszych mechanizmów i poszczególnych obszarów tematycznych, związanych z funduszami europejskimi nowej perspektywy. Stworzona lista postulatów, zostanie przekazana przez stałą konfederację OFOP  do  regionów w związku z funduszami europejskimi na nową perspektywę.
Polska Rada Organizacji Młodzieżowych przygotowała tę ankietę w celu zebrania ramowych postulatów od przedstawicieli sektora pozarządowego i stworzenia spójnego raportu oraz przekazania go do OFOP.
Prosimy o wypełnienie ankiety do 11. sierpnia do godziny 16:00.
 
W razie pytań, służę pomocą!
Melanie Raczek

Poparcie Forum Młodych Lewiatan dla PROM

Szanowni Państwo,

Forum Młodych Lewiatan pragnie wyrazić poparcie dla inicjatywy Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych dotyczącej dopisania do art.4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 zapisu o „pracy z młodzieżą i na rzecz młodzieży” jako jednego z obszarów działalności pożytku publicznego.

Forum Młodych Lewiatan stoi na stanowisku, że działalność mająca na celu wysłuchanie młodzieży, zidentyfikowanie jej potrzeb, problemów ale także potencjału, jest kluczowa dla pomyślnego rozwoju społeczeństwa i gospodarki polskiej i europejskiej. Zgadzamy się również z Polską Radą Organizacji Młodzieżowych, że proponowana zmiana podkreśla podmiotowość młodzieży, doceniając wagę działania i wypracowywania rozwiązań przy współudziale tej grupy. Forum Młodych jest zdania, że stanowisko młodych ludzi w kwestiach bezpośrednio ich dotyczących nie jest wystarczająco słyszane i brane pod uwagę przez decydentów ze świata polityki i ekonomii. Jesteśmy przekonani, że jedynie dzięki włączeniu wszystkich zainteresowanych grup podmiotów możliwe jest wypracowanie efektywnych rozwiązań. Proponowana przez PROM zmiana w ustawie to krok w tym kierunku, dlatego wyrażamy pełne dla niej poparcie.

 

Z poważaniem,

Justyna Politańska

Przewodnicząca Zarządu

Forum Młodych Lewiatan

Spotkanie pełonomocników ds. młodzieży

18.07. br. na zaproszenie Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych i Stowarzyszenia JES- Jakość, Energia, Starachowice do Warszawy przybyli polscy pełnomocnicy ds. młodzieży oraz osoby pracujące z młodymi na co dzień. Wydarzenie miało na celu wymianę doświadczeń, przekaz informacji o kompetencjach, zakresie obowiązków, procesie powoływania i codziennej pracy pełnomocników ds. młodzieży. Poszukaliśmy również wspólnych mechanizmów pomocy organizacjom pozarządowym i jednostkom administracji publicznej, chcącym powoływać rzeczników, bądź pełnomocników w swoich regionach.

Swoją obecnością zaszczycili nas pełnomocnicy z województw zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, podlaskiego oraz reprezentanci Urzędów Miast Warszawy, Starachowic, przedstawiciele FRSE czy Fundacji Batorego.

Podczas dyskusji o powoływaniu nowych stanowisk wszyscy goście podkreślali ważność porozumienia obu stron, tj. ludzi młodych i władz lokalnych. Spotkanie okazało się doskonałą okazją do konfrontacji doświadczeń i trudności dnia codziennego osób mających podobne zajęcie oraz prezentacji aktualnych projektów, którymi się zajmują.

Mamy nadzieję, że to przedsięwzięcie będzie przyczynkiem do dalszej współpracy, ponieważ aktywność młodzieży w życiu publicznym jest jednym z głównych celów Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC