Think Tank Pokolenie 2.0

tt_cover_rekrutacja (1)

28 listopada rozpoczął swoją działalność think tank Pokolenie 2.0 zrzeszający kilkanaście ogólnopolskich organizacji młodzieżowych. Głównym celem działalności tego przedsięwzięcia jest zdiagnozowanie problemów ludzi młodych oraz wypracowanie rozwiązań je pokonujących.

Prócz  Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych (PROM-u) w prace Pokolenia 2.0 włączyło się 18 ogólnopolskich organizacji młodzieżowych, w tym m. in. Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, IAESTE Polska czy Akademicki Związek Sportowy. Przedstawiciele tych inicjatyw będą uczestniczyli w pracach think tanku prowadzonych pod patronatem Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Pokolenie 2.0 zajmie się pracą nad rozwiązaniami w trzech głównych obszarach: edukacji, pracy i rodzinie. Pierwszym etapem zaangażowania będzie analiza obecnej sytuacji społecznej w tych dziedzinach. W dalszej części uczestnicy projektu zajmą się stworzeniem raportu będącego także zapisem propowanych zmian, które miałyby pozytywnie wpłynąć na kształt wyżej wymienionych sfer. Ostatnia faza działalności będzie skupiała się na promowaniu rozwiązań wśród ośrodków decydujących o ich kształcie.

Jednym z zasadniczych celów inicjatorów Pokolenia 2.0 jest wzmocnienie głosu ludzi młodych w debacie publicznej i zaprezentowanie ich jako osób aktywnych i odpowiedzialnych za przyszłość naszego kraju.

Wszelkie informacje na temat projektu Pokolenie 2.0 można znaleźć w witrynie internetowej:www.pokoleniedwazero.pl. Funkcjonują też konta think tanku w mediach społecznościowych. Na Facebooku jest ono dostępne pod adresem:  www.facebook.com/PokolenieDwaZero, a konto na Twitterze to:www.twitter.com/pokoleniedwa0.

Badanie “Młodzi aktywni 2013”

Zaangażowanie społeczne i obywatelskie młodzieży wywołuje wiele pytań i dyskusji.  Czy młodzi chętnie się angażują? Czy wolontariat jest dla nich ważny? Na te pytania pomoże nam odpowiedzieć badanie przygotowane przez Narodową Agencję Młodzieży w Działaniu.  Zachęcamy do  wypełnienia ankiety ankiety „Młodzi aktywni 2013”, której celem jest opracowanie profilu młodego aktywnego obywatela:

ANKIETA „Młodzi aktywni 2013” »

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną opublikowane w raporcie końcowym Młodzieżowego Maratonu Aktywnego Obywatela, na początku 2014 roku.

 

badanie

 

 

 

Relacja ze szkolenia “ABC of Youth Policy”

Po raz pierwszy od powstania Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych  odbyło się w Polsce  europejskie spotkanie narodowych rad młodzieży dotyczące polityki na rzecz młodzieży w Europie.

Przez siedem dni, od 28 października do 4 listopada w Poroninie, przedstawiciele Turcji, Cypru, Polski, Rumunii, Słowenii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Czech, Węgier i Niemiec uczestniczyli w seminarium, którego celem było wprowadzenie w europejską strategię na rzecz młodzieży. Młodzi ludzi zainteresowani działaniem w krajowych strukturach angażujących organizacje młodzieżowe  w procesy decyzyjne i konsultacyjne,  mogli rozwinąć swoje kompetencje i wiedzę.

Tematem przewodnim seminarium było przełożenie  założeń europejskich i krajowych dokumentów na temat aktywnego uczestnictwa młodzieży na praktyczne działania  krajowych rad młodzieży.   Większość z uczestników dopiero zaczęło  swoją przygodę z krajowymi radami, tak więc niezwykle cenną była wymiana  doświadczeń i dobrych praktyk. Uczestnicy wspólnie rozkładali pojęcie ‘polityki młodzieżowej’ na części pierwsze w czasie dyskusji i warsztatów.   Mieli oni także okazję przeprowadzić kilka symulacji jak działania rzecznicze organizacji młodzieżowych  w sposób rzeczywisty wpływają na polityczne decyzje względem młodzieży.

W programie przeplatały się dyskusje grupowe, eksperckie prezentacje trenerów młodzieżowych, wizyty w lokalnych instytucjach i zwiedzanie polskiej przyrody. Uczestnicy szkolenia wyjechali do swoich domów nie tylko z wiedzą i umiejętnościami na temat podstawowego  ABC polityki młodzieżowej, ale i inspiracją do dalszych działań i wzajemnych kontaktów.

abc 2

 

 

Forum #2miliardy

Diagnoza:

Bezrobocie wśród osób młodych jest jednym z najpoważniejszych problemów, z jakimi zmaga się Polska i Unia Europejska. Według statystyk, w 27 krajach Unii bez pracy jest 5,6 miliona młodych ludzi. W dziesięciu polskich województwach bezrobocie osób do 25 roku życia przekracza 25 proc. Polska otrzyma w latach 2014 i 2015 ok. 2 mld zł na walkę z bezrobociem wśród młodych. Rosnący odsetek ludzi bez pracy pokazuje, że dotychczasowe działania związane z próbami ograniczenia tego zjawiska nie okazały się w pełni skuteczne.

Fundacja Energia dla Europy od kilku miesięcy prowadzi prace eksperckie oraz badania opinii publicznej, których zwieńczeniem będzie publikacja raportu na temat form przeciwdziałania bezrobociu młodych. W ramach projektu został już uruchomiony multimedialny portal www.2miliardy.pl na którym można znaleźć aktualne analizy i komentarze ekspertów. 28 listopada Fundacja organizuje w Warszawie „Forum #2miliardy”, poświęcone sposobom walki z bezrobociem. Chcemy rozpocząć dyskusję na temat kierunków rozwoju polskiej przedsiębiorczości i sposobom na tworzenie nowych miejsc pracy. Naszym celem jest uświadomienie rządzącym problemów, z którymi spotykają się młodzi ludzie chcący założyć własną firmę czy przychodzący po wsparcie do Urzędu Pracy. Wierzymy, że rekomendacje stworzone w czasie konferencji przysłużą się prowadzeniu perspektywicznej i mądrej polityki zatrudnienia.

„Forum #2miliardy” zgromadzi ekspertów, polityków, jak i przedstawicieli przedsiębiorców oraz da szansę na publiczne wypowiedzenie się młodym osobom. Będzie to okazja do poważnej dyskusji na temat oczekiwań różnych środowisk oraz możliwych rozwiązań.

Organizator:

Fundacja Energia dla Europy www.fede.org.pl

Program Forum #2miliardy:

Data: 28 listopada 2013 r.
Miejsce: Studio Cukry, ul. Ogrodowa 31/35 (II piętro), Warszawa

Godz. 15.30 – 16.00 – rejestracja uczestników

Godz. 16.00 – 16.10 – prezentacja raportu #2miliardy wraz z rekomendacjami – Grzegorz Kądzielawski (prezes Fundacji Energia dla Europy)

 

Forum #2miliardy

28 listopada 2013 r. Warszawa

Godz. 16.10 – 17.10 – panel „STRATEGIA” : prof. Krystyna Iglicka (Rektor Uczelni Łazarskiego), Ryszard Petru (Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich), Rafał Antczak (Członek Zarządu Deloitte), dr Stanisław Kluza (pierwszy Przewodniczący KNF); moderator Bartosz Marczuk („Rzeczpospolita”)

Godz. 17.10 – 17.20 – przerwa

Godz. 17.20 – 18.20 – panel „REALIZACJA” : Jacek Męcina (sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej); Joanna Skrzydlewska (Poseł do PE, autorka raportu o bezrobociu młodych w UE), Jarosław Gowin (Poseł na Sejm RP), Paweł Kowal (Poseł do PE); moderator Bogdan Rymanowski (TVN24)/tbc

Godz. 18.20 – 18.30 – przerwa

Godz. 18.30 – 19.30 – panel „OCZEKIWANIA”: Henryka Bochniarz (Prezydent Konfederacji Lewiatan)/tbc; Cezary Kaźmierczak (Prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców), Wojciech Morawski (Prezes Atlantic), Ryszard Florek (Prezes FAKRO); moderator Michał Niewiadomski (Polskie Radio)

Godz. 19.30 – 19.45 – Kwadrans dla młodych (wystąpienia osób, które podzielą się doświadczeniami związanymi z poszukiwaniem pracy)

Patroni instytucjonalni: Uczelnia Łazarskiego, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Młodzi dla Polski, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, Talento

Patroni medialni: Rzeczpospolita, Rzeczy Wspólne, bizneszone.pl

Media społecznościowe: od kilku miesięcy na profilu facebook oraz twitter, Fundacja i osoby z nią współpracujące publikują materiały zapowiadające Forum. Można je zidentyfikować poprzez #2miliardy. Samo Forum będzie na żywo transmitowane do internetu oraz relacjonowane na @FundacjaEdE. Użytkownicy mediów społecznościowych będą aktynie uczestniczyli w Forum, będą prezentowane ich pytania i komentarze.

Kontakt:

Grzegorz Kądzielawski
tel.: 692898014
e-mail: g.kadzielawski@fede.org.pl http://www.2miliardy.pl
Twitter: @FundacjaEdE

plakat_2miliardy2-1