Projekt “Mówca doskonały” AEGEE Kraków

Europejskie Forum Studentów AEGEE-Kraków realizuje projekt „Mówca doskonały”, który odbywa się w Krakowie w dniach od 3 do 5 czerwca 2014 roku.Jest to już trzecia edycja projektu „Mówca doskonały”, który powstał z myślą zwiększenia konkurencyjności studentów oraz absolwentów krakowskich uczelni wyższych na rynku pracy, poprawienia oraz doskonalenia ich umiejętności miękkich, ze szczególnym nastawieniem na kwestie wystąpień publicznych i autoprezentacji.
Przeczytaj