Zapraszamy na konferencje regionalne w projekcie “Krok naprzód”!

Jak zmieniają się nasze społeczności lokalne dzięki pomysłom i inicjatywom organizacji młodzieżowych? Co buduje skuteczny dialog pomiędzy młodymi ludźmi a osobami odpowiedzialnymi za politykę na rzecz młodzieży?

Tym pytaniom będą poświęcone regionalne konferencje odbywające się w lipcu w Kielcach, Gdańsku i Lublinie pod hasłem „ Od rekomendacji do implementacji czyli nic o młodych bez młodych”! w ramach projektu “Krok naprzód”
Przeczytaj