Seminaria edukacyjne ” Gwarancje dla młodzieży”

Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej MERITUM zaprasza na cykl seminariów edukacyjnych  w ramach pilotażowego projektu z programu   “Gwarancji dla Młodzieży”.  Zostaną podczas nich poruszone tematy związane m.in. z możliwością pozyskiwania funduszy na projekty edukacyjne oraz inwestycje w nowym okresie programowania 2014-2020, w tym m.in. w ramach programu PO WER, Erasmus+ oraz Gwarancji dla młodzieży.

Są one częścią projektu „Tworzenie Partnerstwa na rzec z zainicjowania modelu Gwarancji dla Młodzieży w powiecie miechowskim”. Jest to jedyny projekt realizowany w Polsce w ramach którego testowany jest pionierski model współpracy lokalnej pomiędzy trzema sektorami: publicznym, prywatnym komercyjnym oraz społecznym. Jeśli model okaże się skuteczny, w przyszłości będzie mógł zostać wykorzystany na poziomie lokalnym zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej. W założeniach ma być dostosowany do wdrażania w dowolnej gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej oraz w mniejszych miejscowościach (do 25 tys. mieszkańców), ktore zmagają się z trudnościami w transmisji na rynek pracy osób młodych (do 24. roku życia).

Harmonogram spotkań

Miejsce: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa ul. Stokłosy 3 Termin: 7 października 2014 r., godz. 10:00 – 16:00
Miejsce: Hotel Europejski, Kraków, ul. Lubicz 5 Termin: 9 października 2014 r., godz. 10:00 – 16:00
Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Katowice, ul. Bankowa 11a Termin: 16 października 2014 r., godz. 10:00 – 16:00
Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa, Wrocław, ul. Fabryczna 29/31 Termin: 21 października 2014 r., godz. 10:00 – 16:00
Miejsce: Centrum Edukacji Nauczycieli, Gdańsk, al. J.Hellera 14
Termin: 23 października 2014 r., godz. 10:00 – 16:00
Miejsce: Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej “Chatka Żaka”, Lublin, ul.Radziszewskiego 16 Termin: 28 października 2014 r., godz. 10:00 – 16:00

Korzyści z udziału w seminarium:
 zwiększenie wiedzy z zakresu programu “Gwarancje dla młodzieży”,
 zwiększenie wiedzy z zakresu pozyskiwania funduszy grantowych na projekty w nowym okresie
programowania 2014-2020, porady i konsultacje z doradcami zawodowymi,
 szansa na wymianę doświadczeń, uwag i pomysłów, zwiększających zaangażowanie władz lokalnych z terenów zagrożonych wykluczeniem zawodowym.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat seminariów i projektu można znaleźć na stronie internetowej www.gwarancje.edu.pl. Zainteresowani udziałem, proszeni są o wypełnienie i odesłanie deklaracji uczestnictwa.
Wszyscy zainteresowani udziałem, proszeni są o wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego.

GDE Error: Unable to load requested profile.

Kontakt: Anna Pawlak
Kierownik projektu
anna.pawlak@sen-meritum.pl

gwarancje

 

IX Kongres Obywatelski: “Polska jutra. Jak rozwinąć nasze skrzydła?”


O tym, jak rozwinąć nasze skrzydła w różnych obszarach naszego życia  i społeczeństwa, będzie można po rozmawiać na IX Kongresie Obywatelskim, który odbędzie się 25 października br. w godz. 11.00 – 17.30w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Polska Rada Organizacji Młodzieżowych jest partnerem tego wydarzenia.

Jak piszą organizatorzy Kongresu:

Najważniejszym warunkiem naszego narodowego sukcesu w następnych dekadach jest zmiana postaw, wzorców myślenia i zachowań Polaków. To wyzwanie, przed którym stoi każdy z nas oraz my wszyscy jako społeczeństwo.

Wstęp na Kongres jest bezpłatny. Rejestracja pod adresem: https://rejestracja.ibngr.pl/kongresobywatelski/

Wśród zaproszonych gości są m.in.: prof. Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Monika Kuszyńska, piosenkarka, autorka tekstów, działaczka społeczna oraz Marcin Beme, Prezes Zarządu Audioteka.pl.

Obrady odbędą się w siedmiu sesjach tematycznych:

 1. Narodowy Coaching w edukacji, kulturze i biznesie – jak rozwinąć nasze skrzydła?
 2. Jak budować pomosty pomiędzy Polakami?
 3. Rola polskich championów w pobudzaniu innowacyjności i ekspansji zagranicznej małych i średnich przedsiębiorstw
 4. Umiędzynarodowienie uczelni – jak to zrobić dobrze?
 5. Jaki rozwój polskich miast – czas na nową doktrynę?
 6. System sprawiedliwości dla obywateli – jak to zrobić?
 7. Jak włączyć emigrację do rozwoju Polski?

Szczegółowy program kongresu:

GDE Error: Unable to load requested profile.

Więcej informacji:
http://www.kongresobywatelski.pl/

https://www.facebook.com/KongresObywatelski

Organizatorem Kongresów Obywatelskich jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

 

KO-logo-nowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Jan Szomburg

Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarka Rynkową

Inicjator i organizator Kongresu Obywatelskiego

 

 

Organizatorem Kongresów Obywatelskich jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. W tym roku odbył się VII Pomorski Kongres Obywatelski, a 25 października 2014 r. odbędzie się IX Ogólnopolski Kongres Obywatelski w Warszawie.

Kongres Obywatelskito długofalowy projekt, którego celem jest uczynienie z Polski lepszego miejsca do pracy i życia. Chcemy to czynić poprzez autorefleksję, spotkania, wymianę dobrej energii i budowanie polskiego RAZEM w duchu wzajemnego szacunku i uznania. Chcemy być RAZEM, pomimo tego, że pochodzimy z różnych miejscowości i działamy w różnych branżach i środowiskach. Mamy często odmienne poglądy i reprezentujemy wszystkie pokolenia. Łączy nas to, że Polska nie jest nam obojętna – wspólnie „wyprzedzamy przyszłość” i zastanawiamy się nad naszym rozwojem.

 

Kontakt:

Magdalena Iwanowska

tel. 58 524-49-56

tel. kom. 609-316-348

magdalena.iwanowska@ibngr.pl

 

 

 

 

Organizator

 

Partnerzy

 

 

 

Partnerzy sesji

 

 

 

Partnerzy medialni

 

 

 

 

Zaproszenie na międzynarodowe seminarium “Europe! Support the Youth”

Już po raz trzeci stowarzyszenie Projekt Tarnów organizuje międzynarodowe forum młodzieży na szeroką skalę:  “Europe! Support the youth! Forum of young Europe” . Będzie to spotkanie  młodych ludzi z Czech, Słowacji, Litwy, Ukrainy, Mołdowy i Polsk w dniach 11-15 grudnia 2014 w Tarnowie i Warszawie. Na uczestników czekają interesujące debaty i warsztaty.

 

W tym roku szczególny nacisk zostanie położony na kwestie związane z rolą państw Europy Środkowo – Wschodniej w procesie integracji europejskiej. Stowarzyszenie Projekt Tarnów czeka na wasze zgłoszenia, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.youth.projekttarnow.org

 

GDE Error: Unable to load requested profile.
indeks

Co dalej z inicjatywą poszerzenia katalogu pożytku publicznego o działalność z młodzieżą?

W 2013 roku Polska Rada Organizacji Młodzieżowych podjęła inicjatywę zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  poprzez poszerzenie katalogu pożytku publicznego o punkt “działalność z młodzieżą i dla młodzieży”. Oczekujemy, że wpis do ustawy da podstawy prawne do tworzenia programów i funduszy skierowanych bezpośrednio do młodzieży. W naszych działaniach poparły  nas organizacje i instytucje związane z młodzieżą  m.in: Młodzieżowa Rada Konsultacyjna Miasta Poznania, Instytut Edukacji Społecznej, Stowarzyszenie Jeden Świat, Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, Europejskie Forum Młodzieży (European Youth Forum), Młodzieżowa Rada Miasta Częstochowy.

Na przełomie listopada i grudnia  2013 r.  prace nad propozycjami zmian ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie były prowadzone przez Radę Działalności Pożytku Publicznego we współpracy z Departamentem Pożytku Publicznego. Efektem prac będzie projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który zostanie przekazany do Sejmu (sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny) w celu prowadzenia dalszych prac legislacyjnych. Z pozyskanych przez PROM informacji wynika, że przybliżony termin przekazania projektu do Sejmu to koniec września br. 

Wniesiona przez Polską Radę  Organizacji Młodzieżowych propozycja dodania nowej sfery zadań publicznych w zakresie prowadzenia działalności na rzecz młodzieży została wstępnie zaakceptowana i włączona do nowelizacji ustawy.

Szkolenie “rzecznicy zmian” Kielce 18-20 września

_krok  Jeżeli…

 • Masz 17-30 lat i działasz na rzecz młodzieży.
 • Chcesz być rzecznikiem zmian w prawie, instytucjach i programach na rzecz młodzieży.
 • Chcesz zyskać nowe narzędzia, wiedzę i inspirację…

To nasze szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Biorąc udział w szkoleniu będziesz miał szansę nauczyć się jak budować kampanie rzecznice, poznasz praktyczne przykład rzecznictwa na rzecz młodzieży, zyskasz bogate kontakty  i inspiracje.

Szkolenie jest częścią projektu “Krok naprzód”, którego celem jest wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych w implementacji ich postulatów.

Poprowadzi je doświadczony trener Michał Braun, członek zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, w zbogacą wiedzą goście praktycy z organizacji pozarządowych.

Rejestracja: http://bit.ly/rzecznicyzmian_kielce

Na zgłoszenia czekamy do wtorku 16 września do godziny 10:00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia

GDE Error: Unable to load requested profile.
GDE Error: Unable to load requested profile.

Pytania na temat szkolenia można kierować do koordynatorki projektu magdalena.macinska@prom.info.pl.

 

 

“Szlachetna Paczka” zaprasza wolontariuszy

 

Co roku do projektu zgłaszają się osoby zainspirowane ideą  pomocy – bohaterowie zmiany społecznej. Tworząc zespół SuperW, łączą biednych i bogatych. Dla 70% wolontariuszy udział w Paczce był jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu.

W 2013 roku SZLACHETNA PACZKA dotarła do 17 684 rodzin żyjących w ubóśtwie, a łączna liczba zaangażowanychw projekt – wolontariuszy, darczyńców i rodzin w potrzebie – sięga prawie 700 tys.

 

SZLACHETNA PACZKA 2014 otwiera rekrutację wolontariuszy

Aplikuj jeśli:

 • masz w sobie chęć realnej pomocy i kochasz ludzi
 • lubisz pracę na wysokich obrotach i nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych
 • masz powołanie do służby innym ludziom
 • jesteś samodzielny i wytrwały w dążeniu do celu
 • chcesz działać w zespole ludzi z pasją
 • chcesz być częścią prestiżowej drużyny SuperW
 • masz ukończone 18 lat

 

Zadania wolontariusza:

 

 • spotkania z rodzinami w trudnej sytuacji materialnej i dobór tych, dla których pomoc może być realną szansą na poprawę sytuacji
 • współpraca z darczyńcami przygotowującymi paczki
 • działanie w drużynie wolontariuszy w celu poszukiwania darczyńców, organizacji magazynu, transportu paczek

 

Co możesz zyskać:

 

 • radość niesienia pomocy
 • realną zmianę miejsca, w którym mieszkasz
 • udział w szkoleniach
 • rozwój cenionych na rynku pracy kompetencji m.in. komunikacji, organizacji własnego czasu
 • szansę sprawdzenia się w działaniu
 • nową paczkę przyjaciół i znajomych

Zgłoszenia na www.superw.pl do 20 października 2014.

SuperW

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych ogłasza nabór młodzieżowych rad miast i gmin do udziału w długoterminowym projekcie „Youth Power – siła młodzieżowych rad”!

Jeśli macie już za sobą pewne doświadczenia, którymi chcecie podzielić się z innymi, pragniecie poznać ciekawych ludzi, zdobyć nową użyteczną wiedzę oraz mieć wpływ nie tylko na lokalną, ale też krajową politykę na rzecz młodzieży – ten projekt jest dla Was!

Co to za projekt?

youth power logo„Youth Power – siła młodzieżowych rad” to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ w sektorze młodzież, w którym weźmie udział 30 młodych liderów z 15 młodzieżowych rad. Przewiduje on organizację 5 spotkań krajowych oraz co najmniej 2 działań lokalnych – debaty z politykami i konsultacji w ramach dialogu usystematyzowanego.

Projekt realizowany jest przez 13 miesięcy, od sierpnia 2014 do września 2015. To w tym czasie Wasza młodzieżowa rad uzyska opiekę naszych ekspertów, przejdzie cykl szkoleń z zakresu debatowania i prowadzenia konsultacji oraz będzie miała okazję wymienić doświadczenia z innymi radami z terenu całej Polski.

Celem projektu jest aktywizacja młodzieży oraz rozwój potencjału działania młodzieżowych rad poprzez wzmocnienie sieci współpracy młodzieżowych samorządów lokalnych na poziomie krajowym.

Chcemy doprowadzić do realizacji obietnic wyborczych przez lokalnych polityków poprzez wymuszenie podpisania postulatów wykreowanych w czasie debat przed wyborami samorządowymi, a tym samym uzyskać realny wpływ na lokalną społeczność oraz zbudować partnerskie relacje między młodzieżą, a władzami.

W ramach projektu zajmiemy się także wykorzystaniem młodzieżowych rad jako narzędzia do prowadzenia konsultacji w ramach dialogu usystematyzowanego w Unii Europejskiej.

 

Chwilowa przygoda, czy długofalowa współpraca?

„Youth Power – siła młodzieżowych rad” to także podłoże pod działalność i rozwój działającego przy PROM Zespołu Stałego ds. młodzieżowych rad, który jest strukturą umożliwiającą włączenie     młodzieżowych rad w bieżące działaniaPROM, a tym samym ich udział w aktywnym współtworzeniu polityki na rzecz młodzieży na poziomie krajowym.

Więcej informacji o zespole można znaleźć tu: https://prom.info.pl/o-nas/zaloga/zespol-staly-ds-mlodziezowych-rad/

Kto może wziąć udział w projekcie?

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie młodzieżowe rady gmin i miast z terenu Polski. Bezpośredni udział w projekcie weźmie dwóch liderów młodzieżowych z każdej wybranej rady, których zadaniem będzie przekazywanie zdobytej wiedzy oraz realizacja projektu na poziomie lokalnym.

Jakie działania przewiduje projekt?

W projekcie przewidujemy realizację pięciu krajowych spotkań młodzieży oraz co najmniej dwóch działań lokalnych prowadzonych przez uczestników – debaty i konsultacji.

Pierwsze spotkanie odbędzie się już w dniach 26-29.09.2014 r. na Mazurach! Poznamy się i zintegrujemy, zajmiemy się analizą środowisk lokalnych uczestników i problemów w nich występujących – poznamy różnice między poszczególnymi gminami i ich wpływ na tryb działania oraz porozmawiamy na temat sposobu współpracy z politykami i władzami lokalnymi.

Kolejne spotkania dotyczyć będą debatowania – bo to ono odegra znaczącą rolę w projekcie i wymuszaniu realizacji obietnic wyborczych na lokalnych politykach. Dowiemy się także czym jest dialog usystematyzowany w Unii Europejskiej oraz nauczymy się prowadzić konsultacje w jego ramach. Warto wspomnieć, że co pół roku, osoby które najaktywniej prowadziły konsultacje, wraz z przedstawicielami ministerstw, są zapraszane do udziału w EU Youth Conference w kraju, który aktualnie sprawuje prezydencję w Radzie UE!

Jak zgłosić się do udziału w projekcie?

Wystarczy, że Wasza młodzieżowa rada wypełni formularz dostępny pod poniższym linkiem oraz personalnie wskaże dwie osoby odpowiedzialne za realizację projektu na poziomie lokalnym – to te osoby będą uczestniczyły w pięciu krajowych spotkaniach projektowych.

Młodzieżowe rady zostaną wybrane na podstawie ich motywacji i przynależności terytorialnej, tak by zapewnić możliwie jak największą różnorodność regionów.

Zgłoszenia przyjmujemy do 23:59, 20.09.2014 r.

Link do formularzagoo.gl/PZfS6Q

Czy warto?

Oczywiście, że warto! Udział w projekcie to nie tylko szansa na rozmowę i wymianę doświadczeń z innymi młodzieżowymi radami. To także możliwość zbudowania partnerskich relacji między młodzieżą, a władzami w Waszej gminie/mieście oraz unikatowa możliwość wymuszenia na politykach realizacji ich obietnic wyborczych! To jednak przede wszystkim swoisty awans dla Waszych młodzieżowych rad, które poprzez udział w pracach Zespołu Stałego nie będą działać już tylko lokalnie, lecz także aktywnie współtworzyć politykę na rzecz młodzieży na poziomie krajowym!

 Więcej informacji na temat projektu udziela Mateusz Czerniga – koordynator Zespołu Stałego ds. młodzieżowych rad PROM: mateusz.czerniga@prom.info.pl