Głos młodzieży w TOK FM

Tomasz Klemt i Melanie Raczek – Przewodniczący i Wiceprzewodnicząca PROM – 29 czerwca 2015 r. byli gośćmi Pierwszego Śniadania w TOK FM.

W trakcie audycji opowiadali o rzecznictwie interesów młodzieży, w tym o liście wystosowanym do kandydatów na Prezydenta RP w okresie kampanii wyborczej. Przedstawili diagnozę obecnego stanu polityki na rzecz młodzieży oraz sytuacji ludzi młodych, w szczególności w obszarze edukacji i zatrudnienia. Zaproponowali także konkretne działania i rozwiązania systemowe, których wprowadzenie może spowodować trwałą poprawę położenia młodzieży.

Przeczytaj

Nadzwyczajny Zjazd Członków PROM

28 czerwca w Warszawie odbył się Nadzwyczajny Zjazd Członków Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. Wzięli w nim udział delegaci trzynastu organizacji członkowskich.

Przeczytaj

Rezygnacja Sekretarza Zarządu PROM

Informujemy, że Dawid Szczepankiewicz – Członek Zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, pełniący funkcję Sekretarza Zarządu, reprezentujący Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej, 25 czerwca br. złożył rezygnację z pełnionej funkcji oraz członkostwa w Zarządzie.

Konferencja o zatrudnieniu młodzieży

Delegat Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych – Paolo Tinti brał udział w konferencji Europejskiego Forum Młodzieży na temat zatrudnienia młodych ludzi, która odbyła się 25 czerwca w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym.

Przeczytaj

Nadzwyczajny Zjazd Członków PROM – 28 czerwca

Szanowni Delegaci Organizacji Członkowskich,

informujemy, że Nadzwyczajny Zjazd Walny Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych odbędzie się w dniu 28 czerwca br. w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  przy ul. Mokotowskiej 43, 00-551 Warszawa.

Obrady NZC PROM planujemy rozpocząć o godzinie 10:30, przewidywalny czas trwania obrad to 5-6 h.

W załączeniu przekazujemy porządek obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Walnego PROM.

Przeczytaj

Spotkanie „Prawo vs. Przedsiębiorczość”

22 czerwca w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odbyło się spotkanie „Prawo vs. Przedsiębiorczość”, zorganizowane przez Fundację im. Lesława A. Pagi i Stowarzyszenie Młodzi Reformują Polskę. W trakcie spotkania dyskutowano nad rekomendacjami służącymi wsparciu rozwoju przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem młodych przedsiębiorców.
Przeczytaj

Baza informacji o stypendiach

Fundacja Dobra Sieć zaprasza do zapoznania się z zawartością portalu mojestypendium.pl. Można tam znaleźć informacje o aktualnych stypendiach, konkursach i grantach oferowanych m. in. przez organizacje pozarządowe, samorządy lokalne i firmy.

Nowy skład Zarządu ESN Polska

W imieniu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych serdecznie gratulujemy organizacji członkowskiej Stowarzyszeniu ESN Polska wyboru nowego Zarządu w składzie:

  • Przewodnicząca – Diana Jastrzębska (ESN-EYE Łódź),
  • Wiceprzewodnicząca – Anna Krysiuk (ESN PB Białystok),
  • Członek Zarządu ds. Finansów – Anna Troka (ESN UG Gdańsk),
  • Członek Zarządu ds. Kontaktów Międzynarodowych – Anna Orkisz (ESN UJ Kraków).

Przeczytaj

W sieci możliwości – CIM HORYZONTY

Organizacja Członkowska PROM – Centrum Inicjatyw Młodzieżowych HORYZONTY realizowała projekt pt. „W sieci możliwości”. Podstawowym elementem projektu były badania społeczne, stanowiące punkt wyjścia do dalszych działań. Organizatorzy  przeprowadzili szereg wywiadów i ankiet wśród blisko 150 osób, dokonując wnikliwych obserwacji rzeczywistości dookoła siebie oraz analizując  źródła zastane pod kątem wpływu Nowych Technologii na budowanie i jakość relacji międzyludzkich.
Przeczytaj

Spotkanie w ramach Grupy Wyszehradzkiej – Bratysława 22-23.06.2015 r.

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych ogłasza rekrutację dla organizacji członkowskich w związku z możliwością udziału przedstawiciela młodzieży w spotkaniu w ramach Grupy Wyszehradzkiej, które organizuje słowacka prezydencja, kontynuując tradycję spotkań w obszarze młodzieży. Seminarium odbędzie się w Bratysławie w dniach 22-23.06.2015 r.
Przeczytaj