Weź udział w niemieckim projekcie “IchMache>Politik”

Jak się robi politykę? Jak młodzi ludzie mogą zostać włączeni w polityczne procesy decyzyjne? Dobrym przykładem jest niemiecki projekt “Robię politykę” (org. “IchMache>Politik”), w którym młodzi ludzie są nie tylko pytani o zdanie, ale sami mogą wybrać tematy, o których chcą rozmawiać z politykami. Weź udział w jednym z trzech spotkań w Niemczech i dowiedz się więcej!

Przeczytaj

Identyfikacja potrzeb i oczekiwań młodzieży na rynku pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało Polskiej Radzie Organizacji Młodzieżowych obszerne materiały stworzone w ramach projektu “Identyfikacja potrzeb i oczekiwań  młodzieży na rynku pracy”.

Projekt składał się z trzech modułów, z których pierwszy dotyczył losów i pozycji społeczno-zawodowej absolwentów OHP, drugi zostały poświęcony diagnozie potrzeb i postaw młodych ludzi na rynku pracy, trzeci zaś służył rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań pracodawców w zakresie kompetencji pracowników.

Zachęcamy zainteresowane osoby do zapoznania się z treścią dokumentów.

Przeczytaj

Debata nt. walidacji edukacji pozaformalnej w Brukseli

Członek grupy roboczej European Youth Forum delegowany przez PROM – Paolo Tinti, brał udział w debacie nt. walidacji edukacji pozaformalnej w Brukseli. Spotkanie zorganizowała fundacja EUCIS-LLL razem z European Youth Forum. Podczas spotkania podkreślano, że unormowanie walidacji NFE to ważny cel Komisji Europejskiej, a państwa członkowskie UE mają czas na jej wdrożenie do 2018 r.

Przeczytaj

Zaproszenie dla organizacji członkowskich do udziału w Święcie Warty – Pikniku Dialogu Usystematyzowanego

8 sierpnia w Murzynowie w województwie lubuskim odbędzie się Święto Warty – Piknik Dialogu Usystematyzowanego z udziałem tysięcy osób zainteresowanych rozmową o sprawach publicznych i wypoczynkiem na świeżym powietrzu. To także okazja dla organizacji członkowskich PROM do  zaprezentowania swojego dorobku, aktywności i wzajemnej inspiracji. W związku z tym oferujemy możliwość zorganizowania stoisk podczas wydarzenia – szczegóły w załączonym pliku.

Przeczytaj

Zaproszenie na seminarium “DROGI WOLNOŚCI. Akademia na peryferiach” w Krzyżowej i Oświęcimiu

Z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej i uwolnienie od narodowego socjalizmu zapraszamy na międzypokoleniowe spotkanie osób z Polski i Niemiec w Krzyżowej i Oświęcimiu. Tematem sześciodniowego polsko-niemieckiego spotkania osób w wieku od 18 do 99 lat będą „Drogi Wolności”. Program zostanie zrealizowany w dniach 2-8 sierpnia 2015 r. w dwóch miejscach: w MDSM Krzyżowa i MDSM Oświęcim. Historia powstania obu instytucji otwiera różne perspektywy pojęcia „wolność”, a 70. rocznica zakończenia II wojny światowej i uwolnienie od narodowego socjalizmu skłaniają do zastanowienia się nad znaczeniem roku 1945 dla Polaków i Niemców – zarówno na płaszczyźnie politycznej jak i społecznej. 


Przeczytaj

Spotkanie młodych liderów z Polski i Rosji – „Club of Gdańsk”

„Club of Gdańsk”  jest cyklicznym spotkaniem młodych i dynamicznych osób z Polski i Rosji, aktywnie uczestniczących w życiu publicznym na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Celem tej inicjatywy jest stworzenie sieci młodych liderów, chętnych do budowania nowych i poprawy istniejących kontaktów między lokalnymi społecznościami obu sąsiadujących ze sobą krajów. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
Przeczytaj

Spotkanie “Round Table” w Berlinie na temat przyszłości Europy

Fundacja Change Center organizuje w dniach 21 – 23 sierpnia w Berlinie spotkanie “Round Table”, dotyczące przyszłości Europy.

20 uczestników z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii i Polski będzie miało okazję dyskutować oraz rozwinąć własne pomysły dotyczące najważniejszych wyzwań, które czekają Europę. Wynikiem tego będzie publikacja zaprezentowana dziennikarzom oraz politykom.

Przeczytaj

Piotr Warzyszyński – o pracowniku młodzieżowym

Już dziś w najnowszym numerze “Europy dla Aktywnych” możecie przeczytać tekst o pracowniku młodzieżowym napisany przez Skarbnika PROM – Piotra Warzyszyńskiego. Zapraszamy do lektury nie tylko artykułu Piotra, ale także całości publikacji. 

Przeczytaj