Poszukiwany stażysta-asystent do projektu o rzecznictwie!

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych wraz z Fundacją Civis Polonus poszukuje stażysty – asystenta projektu “Młodzieżowe Rady Gmin: dialog władz z młodymi mieszkańcami”. 

Celem projektu jest wzmocnienie Młodzieżowych Rad Gmin jako instytucji dialogu obywatelskiego, która umożliwia młodym ludziom udział w podejmowaniu ważnych decyzji w społecznościach lokalnych.

Przeczytaj

Zaproszenie dla organizacji młodzieżowych i ich sieci do współpracy z Europejskimi Centrami Młodzieży Rady Europy

Departament Młodzieży Rady Europy zaprasza organizacje młodzieżowe i ich sieci do współpracy z Europejskimi Centrami Młodzieży. Polega ona na przeprowadzeniu w 2016 roku działań związanych m. in. z wpływem młodych ludzi na decyzje w procesie demokratycznym, ich dostępem do praw i autonomią oraz dialogiem międzykulturowym i budowaniem pokojowych relacji.

Przeczytaj

Poszukujemy wolontariuszy – Trenerów Dialogu Usystematyzowanego

Zapraszamy osoby w wieku 18-30 lat, z zamiłowaniem do pracy trenerskiej na rzecz udziału młodzieży w życiu publicznym, do współpracy z PROM w roli Trenerów Dialogu Usystematyzowanego.

Praca trenerów jest okazją do wsparcia działań Ambasadorów i wydarzeń związanych z Dialogiem Usystematyzowanym organizowanych przez PROM.

Przeczytaj

Trwa nabór – zostań Ambasadorem Dialogu Usystematyzowanego!

dialog malyZapraszamy aktywne osoby z całej Polski w wieku 16-26 lat do współpracy z PROM w roli Ambasadorów Dialogu Usystematyzowanego.

 

Działając w Programie Ambasadorskim:

– sprawisz, że głos młodych ludzi z Twojego miasta i regionu zostanie usłyszany przez polityków i instytucje Unii Europejskiej,

– pobudzisz aktywność młodzieży w swoim otoczeniu, skłonisz kolegów i koleżanki do refleksji nad ich potrzebami i możliwościami,

– zainicjujesz kontakt między swoimi rówieśnikami i lokalnymi politykami.

Swoją pracą przyczynisz się do budowania społeczeństwa obywatelskiego w najbliższym otoczeniu oraz dobrych zmian dla młodych na poziomie UE!

Przeczytaj

Debata z przedstawicielami komitetów wyborczych: edukacja i rynek pracy młodych

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, dostrzegając potrzebę rozmowy na tematy młodzieżowe oraz coraz liczniejsze wątki dotyczące młodzieży obecne w kampanii wyborczej, skierowała zaproszenia do udziału w debacie do:

– Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

– Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe

– Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

– Komitetu Wyborczego KORWiN

– Komitetu Wyborczego Wyborców “Kukiz’15”

– Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

– Komitetu Wyborczego Nowoczesna Ryszarda Petru

– Komitetu Wyborczego Partia Razem

Przeczytaj

List PROM do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych skierowała dzisiaj do Prezydenta RP list mający na celu podjęcie dialogu z władzą w zakresie tworzonej polityki na rzecz młodzieży w Polsce, w szczególności w zakresie współpracy z Prezydentem RP przy tworzeniu Centrum Dialogu Społecznego oraz podjęcia działań w celu realizacji postulatów zawartych w “Wizji dla młodego pokolenia”. PROM dostrzega potencjał dialogu z władzą i działa na rzecz jego urzeczywistnienia w dyskursie publicznym. 

Przeczytaj

Nadzwyczajny Zjazd Członków PROM

17 października 2015 r. o godz. 11:00 w Warszawie odbędzie się Nadzwyczajny Zjazd Członków Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. Zjazd jest zwoływany między innymi w celu uzupełnia składu Członków Zarządu, dlatego liczymy na zgłaszanie kandydatów chętnych do pracy w ramach Zarządu PROM.

Przeczytaj