Patronat PROM nad projektem Fonetika

Objęliśmy patronatem projekt Fonetika, organizowany przez młodych dla młodych uzdolnionych muzycznie, aby zwiększyć ich szanse na wykorzystanie swoich talentów i spełnienie marzeń. Przeczytajcie, co autorzy projektu mówią o jego genezie i planowanym przebiegu!

Wolontariat w Policji – zaproszenie na spotkanie w Warszawie

Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach zaprasza na spotkanie dotyczące wolontariatu w Policji.

Głównym gościem będzie Greame Ironside z Volunteer Police Cadets działających przy London Metropolitan Police oraz jeden z wolontariuszy działających w Londynie – Shiva Charan. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną praktyki pracy z wolontariuszami w Wielkiej Brytanii i próby przeniesienia ich na grunt Polski.

Przeczytaj

Spotkanie upowszechniające rezultaty projektu “Honeycomb of Participation in National Level Youth Organizations”

Nasza organizacja członkowska – CIM Horyzonty zaprasza 19 listopada do Poznania na wydarzenie upowszechniające rezultaty projektu “Honeycomb of Participation in National Level Youth Organizations”. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane wyniki badań, które przeprowadzono w 4 krajach na temat sposobu zarządzania organizacjami. W planie znajduje się także udostępnienie materiałów wypracowanych w trakcie projektu i przetestowanie oraz przedyskutowanie podczas warsztatów kilku pomysłów, które zrodziły się podczas 2 szkoleń w Polsce i Macedonii, dotyczących tego, jak sprawić by organizacje młodzieżowe były bardziej demokratyczne i w większy sposób angażowały młodzież w swoje działania.

Przeczytaj

Zaproszenie do Koalicji na rzecz młodzieżowych rad!

logaFundacja Civis Polonus serdecznie zaprasza do współpracy oraz współtworzenia koalicji na rzecz młodzieżowych rad powstającej w ramach projektu “Młodzieżowe rady gmin: dialog władz z młodymi mieszkańcami”, realizowanego w partnerstwie z PROM oraz gminami: Krynica Morska, Lisewo, Płużnica.

Koalicja to nieformalne zrzeszenie organizacji, instytucji i osób zajmujących się tematem Młodzieżowych Rad Gmin, które postrzegają je jako sposób na zwiększenie partycypacji obywatelskiej młodych. Zależy nam aby kompetentni i zaangażowani ludzie, zajmujący się tematem młodzieżowych rad i partycypacji obywatelskiej młodych, mogli razem, współpracując, wpływać na władze samorządowe, aby te poważniej traktowały głos młodzieży i udział młodych w procesie podejmowania decyzji w gminach.

Przeczytaj