Debata „Organizacje pozarządowe, a młodzież pokolenia Y”

debata ikonaJuż 12 stycznia w Pracowni Duży Pokój odbędzie się debata pt. „Organizacje pozarządowe, a młodzież pokolenia Y”. Debatę poprowadzi dr Magdalena Arczewska, która w szczególności zajmuje się tematyką dotyczącą polityki społecznej, współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, prawem o organizacjach pozarządowych i budową społeczeństwa obywatelskiego. W debacie weźmie udział Melanie Raczek. Serdecznie zapraszamy! 
Przeczytaj

Patronat PROM nad konkursem „Talent za Talent”

talentzatalent_logoNiezwykle miło nam poinformować, iż objęliśmy patronatem 7. edycję konkursu Talent za Talent. Konkurs organizowany jest  przez studenckie Stowarzyszenie Cognitis. Celem konkursu jest wyłonienie ciekawych i rokujących osobowości o zdolnościach przywódczych, które uczęszczają do klas maturalnych.

Przeczytaj

„Antidotum” o Dialogu Usystematyzowanym

dialog malyW najnowszym numerze Antidotum, kwartalnika przygotowywanego przez redakcję współpracującą ze Związkiem Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP (www.bjdm.eu) można przeczytać o Dialogu Usystematyzowanym. W kwartalniku powstała nowa rubryka “Newsy z PROM’u”, której będą pojawiać się informacje z naszej działalności. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się również z innym ciekawymi artykułami pisanymi przez młodzież dla młodzieży, nie tylko w języku polskim 🙂

Przeczytaj

Najnowszy raport o III Sektorze w Polsce

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem przygotowanym przez Stowarzyszenie Klon/ Jawor pt. „Polskie organizacje pozarządowe 2015”. Na kilkunastu stronach publikacji zebrane zostały najważniejsze wnioski z badania, a także opis najciekawszych zmian, jakie w ostatnich latach zaszły w polskim trzecim sektorze.

Przeczytaj

Fundacja „Learn Co” – nowa organizacja w PROM!

wizytowkaLEARNCOMiło nam powitać kolejną organizację, która dołączyła do PROM! Aplikacja Fundacji została pozytywnie rozpatrzona przez II Nadzwyczajny Zjazd Członków PROM a tym samym organizacja stała się Członkiem Wspierającym PROM. Serdecznie gratulujemy!

Fundacja “Learn Co” działa od października 2012 r. Realizuje zadania z zakresu edukacji i kształcenia. Wspiera rozwój osobisty, zawodowy, kulturalny, artystyczny i społeczny. Promuje ideę uczenia się przez całe życie.

Przeczytaj

Konferencja EDD z udziałem przedstawicieli PROM

W dniach 5-6 grudnia br. odbyła się ogólnopolska konferencja EDD – Exchange, Develop, Discover organizowana przez MaY – Media and Youth. Jak piszą organizatorzy “EDD to Wymiana, Rozwój oraz Poznawanie, czyli Wymiana doświadczeń z działalności organizacji w przeciągu danego roku, Poznawanie uczestników z całej Polski, prezentacja naszej organizacji, nowości i zapowiedź nowego roku kalendarzowego, a także Rozwój – czyli warsztaty dziennikarskie oraz warsztaty z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości.” 

Wydarzenie składało się z dwóch części: Konferencji Lepszy Dialog = Lepszy Świat, w której wzięła udział Melanie Raczek oraz szkoleń i warsztatów, z których część miał przyjemność prowadzić Michał Tokarski. 

Przeczytaj

Poradnik dla młodych rzeczników

IMG_0234W biurze PROM jest dostępna publikacja stworzona pod redakcją Michała Brauna pt. “Krok naprzód… czyli młodzi ludzie zmieniają świat”. Publikacja jest poradnikiem dla młodych rzeczników, którzy chcą skutecznie wpływać na swoje lokalne społeczeństwo. Autorzy: Magdalena Macińska, Piotr Popiel oraz Michał Braun podejmują wiele ciekawych tematów dotyczących rzecznictwa oraz kampanii rzeczniczych przeprowadzanych w lokalnej społeczności, podpowiadają także jakich narzędzi można używać, aby podejmowane działania były skuteczne.

Przeczytaj

“Europa dla Aktywnych” – nowy numer!

Polecamy nowy numer “Europy dla Aktywnych”,  kwartalnika Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Gazeta  jest uzupełnieniem i wzmocnieniem działań informacyjnych FRSE – stron internetowych, publikacji, licznych konferencji, seminariów i szkoleń. W tym numerze można znaleźć wiele ciekawych artykułów, a między innym artykuł Melanie Raczek o dwóch debatach przedwyborczych z przedstawicielami ogólnopolskich komitetów wyborczych.

Przeczytaj

Seminarium dotyczące Europejskiego Forum Młodzieży

Od 1 do 4 marca 2016 r. w Europejskim Centrum Młodzieżowym w Strasburgu odbędzie się seminarium dedykowane międzynarodowym i lokalnym organizacjom młodzieżowym, zarejestrowanym w bazie Europejskiego Forum Młodzieży. Wydarzenie organizuje działająca przy Radzie Europy European Youth Foundation.

Przeczytaj

Poszukiwany wolontariusz-asystent do projektu o rzecznictwie!

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych wraz z Fundacją Civis Polonus poszukuje wolontariusza – asystenta projektu “Młodzieżowe Rady Gmin: dialog władz z młodymi mieszkańcami”. 

Celem projektu jest wzmocnienie Młodzieżowych Rad Gmin jako instytucji dialogu obywatelskiego, która umożliwia młodym ludziom udział w podejmowaniu ważnych decyzji w społecznościach lokalnych.

Przeczytaj

Dzień Praw Człowieka – 12 grudnia w gmachu Senatu RP

Senat RP i Rzecznik Praw Obywatelskich zapraszają na Dzień Praw Człowieka 12 grudnia 2015 r., w godz. 10.00–14.00, w gmachu Senatu przy ul. Wiejskiej 6 (wejście B II).

Tego dnia przedstawiciele organizacji pozarządowych i urzędów państwowych będą odpowiadali na pytania obywateli dotyczące m.in. praw dzieci i młodzieży, praw pacjentów, kierowców, klientów banków. Odniosą się także do problemów osób uzależnionych i ich rodzin, osób w żałobie czy ofiar przemocy.

W godz. 11.00–12.30 odbędzie się również debata nt. obywatelskiego prawa do informacji, w której udział wezmą m.in. senatorowie, Rzecznik Praw Obywatelskich, reprezentanci organizacji pozarządowych.

Przeczytaj