OPEN CALL: koordynacja wymiany z UAE

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych wraz z Polish-Emirati Business Club poszukuje koordynatora lub koordynatorki wymiany polsko-emirackiej, która ma zostać zorganizowana w Dubaju na jesień/zimę 2016r. we współpracy z World Leaders Forum Dubai.

Tematem przewodnim wymiany ma być rola dialogu międzykulturowego młodych ludzi w kontekście globalnego rozwoju zrównoważonego i peacebuilding’u. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń i perspektyw młodych liderów i liderek z Polski oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którzy są już aktywni w powyższych obszarach. Celem spotkania jest znalezienie płaszczyzny do współpracy i wygenerowanie pomysłów na inicjatywy, które można by było wdrożyć na poziomie regionalnym lub lokalnym.

Przeczytaj

Zgłoś się na seminarium w Berlinie: Youth Shaping the Future of Europe: 25 Years of German-Polish Experience

Szukamy uczestników i uczestniczek na seminarium polsko-niemieckie, które odbędzie się w dniach 6-10 kwietnia 2016 r. w Berlinie. W czasie seminarium poruszane będą trzy tematy, coraz bardziej palące z perspektywy zarówno polskiej, jak i europejskiej: partycypacja, mobilność oraz migracja. Około 50 uczestników i uczestniczek z Polski i Niemiec spotka się razem w Berlinie, by porozmawiać o wyzwaniach, które stoją przed Europą oraz zaangażowaniu młodych ludzi w kształtowanie przyszłości europejskiej.

Przeczytaj

Spotkanie PROM z wiceminister edukacji

10 lutego przedstawiciele PROM – Melanie Raczek i Michał Tokarski spotkali się z wiceminister edukacji Marzenną Drab oraz pracowniczkami Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN. Rozmowa dotyczyła roli i działań PROM, w tym Dialogu Usystematyzowanego, który stanowi pole współpracy MEN i PROM. Ważnym elementem spotkania było także przekazanie rekomendacji młodzieżowych wypracowanych w ostatnim cyklu Dialogu Usystematyzowanego.

Przeczytaj

Zjazd Członków PROM – 2 kwietnia 2016 r. w Warszawie

2 kwietnia 2016r. o godz. 10:00 w Warszawie odbędzie się  Zjazd Członków Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. Zjazd jest corocznym spotkaniem delegatów organizacji członkowskich. Jego  zwołanie ma na celu podsumowania działań podjętych przez PROM w 2015 r.

Przeczytaj

Zaproszenie do udziału w II edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności

Szkoła Przywództwa Instytutu Wolności to cykl weekendowych seminariów z wykładami i warsztatami poświęconymi przywództwu, polityce i gospodarce. Wśród wykładowców są między innymi: wicepremier Mateusz Morawiecki, brytyjski dyplomata Charles Crawford czy prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, publicysta i prezes Instytutu Wolności Igor Janke, była minister skarbu Alicja Kornasiewicz, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Rekrutacja trwa do 15 lutego.

Przeczytaj

Konferencja Dialogu Usystematyzowanego 1 lutego 2016 r.

1 lutego w Chmielniku odbyła się konferencja Dialogu Usystematyzowanego, połączona z warsztatami dotyczącymi powstającej w mieście młodzieżowej rady. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć i przeczytania relacji autorstwa organizatorki wydarzenia – Renaty Stachowicz-Sokól. 
Przeczytaj

Przegląd Inicjatyw Młodzieżowych 10 lutego w Warszawie

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA zaprasza 10 lutego 2016r. na Przegląd Inicjatyw Młodzieżowych, który odbędzie się w ramach Festiwalu Działań Obywatelskich. Przegląd to spotkanie młodzieży aktywnie działającej na rzecz swojej społeczności lokalnej – wymiana doświadczeń i inspiracja. To przestrzeń na poznanie nowych osób i szansa na nowe inicjatywy.

Przeczytaj

Poszukujemy asystenta/ki do projektu o rzecznictwie i młodzieżowych radach!

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych wraz z Fundacją Civis Polonus poszukuje wolontariusza/ki – asystenta/ki projektu “Młodzieżowe Rady Gmin: dialog władz z młodymi mieszkańcami”.

Jeśli jesteś osobą interesującą się zaangażowaniem młodych obywateli w proces podejmowania decyzji i samorządem lokalnym dołącz do naszego zespołu.

Przeczytaj