Przekażmy decydentom nasz głos! Konsultacje dotyczące młodzieży i organizacji pozarządowych.

W trakcie ostatniego posiedzenia sejmowej podkomisji ds. młodzieży przedstawiciele Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych uczestniczyli we wstępnej dyskusji o barierach i szansach funkcjonowania organizacji młodzieżowych i pracujących z młodzieżą oraz zdiagnozowanych przez nie problemach młodych ludzi.

Podjęliśmy się przygotowania na ten temat kompleksowego raportu i w związku z tym zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i organizacje do wypełnienia ankiety dostępnej pod linkiem: https://goo.gl/HWw7GY.

Serdecznie dziękujemy za wkład, który pozwoli nakreślić sytuację z uwzględnieniem wielu punktów widzenia!

 

Spotkanie robocze nt. rozpoznawalności pracy z młodzieżą w Kijowie.

Już w tym tygodniu w Kijowie rozpocznie się spotkanie poświęcone lepszej rozpoznawalności pracy z młodzieżą i edukacji pozaformalnej w krajach Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego. Zapraszamy do zapoznania się z opisem spotkania, a w przypadku chęci dołączenia o jak najszybszy kontakt pod adresem michal.tokarski@prom.info.pl.

Przeczytaj