Seminarium “Kryzys migracyjny: perspektywa globalna, europejska i lokalna” 4 listopada 2016

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium zorganizowanym przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Polską Radę Organizacji Młodzieżowych, które ma na celu przybliżenie jego uczestnikom tematów takich jak kryzys migracyjny, przepływy migracyjne oraz kwestie integracji migrantów i uchodzców w wymiarze globalnym, europejskim i lokalnym – polskim.

Przeczytaj

Zespół ds. statutu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych

Dostrzegając potrzebę zrewidowania zapisów statutu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych oraz przedyskutowania licznych propozycji zmian statutowych, chcielibyśmy już dziś zaprosić zainteresowane osoby z organizacji Członkowskich PROM do wspólnej pracy nad statutem.

Aby dobrze przygotować zmiany statutu potrzebny nam Wasz głos, Wasze pomysły, długie dyskusje, aby zaproponowane zmiany mogły być poddane pod głosowanie na Zjeździe Delegatów PROM, który planujemy już dziś na marzec 2017 r.

Przeczytaj