Organizacje członkowskie PROM przyjąły stanowisko ws. partycypacji młodych ludzi!

Na ostatnim Zjeździe Członków Polskiej Rady Organizacji Członkowskiej, delegaci i delegatki jednogłośnie przyjęli stanowisko PROM w sprawie uczestnictwa młodych ludzi w życiu społecznym i politycznym. Stanowisko to powstało w oparciu o dotychczasowe seminaria i debaty organizowane przez PROM. Ten wspólny dokument skupia najważniejsze postulaty organizacji młodzieżowych w zakresie partycypacji i tym samym wzmocnia nasz głos w tym zakresie.

Stanowisko PROM w sprawie uczestnictwa młodych ludzi w życiu społecznym i politycznym zawiera także postulaty i rekomendacja wobec polityki, decydentów, a także innych aktorów życia społecznego i politycznego. Temat aktywnego uczestnictwa leży bowiem u podstaw organizacji młodzieżowych, które są warsztatami demokracji i partycypacji.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym stanowiskiem!

GDE Error: Unable to load requested profile.
Kasia Siemasz
18 kwietnia 2017
Zobacz więcej artykułów