Zgłoś się do udziału w seminarium polsko-niemiecko-izraelskim!

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych zachęca do zgłaszania się na seminiarium polsko-niemiecko-izraelskie „Młodość szansą ludzkości: rola organizacji młodzieżowych w naszych społeczeństwach” zorganizowane z okazji 75. rocznicy powstania w getcie warszawskim. 

Seminarium odbędzie się w dniach 10.-13 maja 2018 roku w Warszawie. Głównym tematem seminarium będzie rola młodych ludzi i organizacji młodzieżowych w kształtowaniu naszego społeczeństwa, a także tematy związane z polityką pamięci, ruchem oporu oraz wyrażaniem sprzeciwu wobec ksenofobii czy rasizmu.

Organizatorami seminarium są Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, Niemiecka Federalna Rada Młodzieży (DBJR) oraz Rada Ruchów Młodzieżowych w Izraelu (CYMI).

Poszukiwane są osoby zaangażowane w organizacjem grupy czy inicjatywy młodzieżowe. Pierwszeństwo udziału będą miały osoby z organizacji członkowskich PROM.

Językiem roboczym seminarium będzie język angielski, jednak kompetencje językowe nie powinny stać na przeszkodzie w uczestnictwie. Dla osób, które nie czują się pewnie mówiąc po angielsku zapewnimy wsparcie językowe.

Zgłoszenia

Zgłaszać można się poprzez wypełnienie formularza: https://goo.gl/forms/7TP1WNH2teDvog3t2

Termin zgłoszeń upływa 7. kwietnia 2018. W razie pytań prosimy o kontakt z Kasią Siemasz pod adresem kasia.siemasz@prom.info.pl

Idea seminarium

W roku 2018 przypada 75. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Inicjatorami wybuchu były młode osoby, w dużej części wywodzące się z ruchów młodzieżowych. To młodzież, bardzo zawzięta, zdecydowała o podjęciu walki z nazistami i przeciwstawieniu się Niemcom.

Oprócz studiowania rozwoju żydowskich ruchów młodzieżowych oraz idei żydowskiego oporu w czasie Holokaustu, zgłębimy wiedzę na temat polskiego ruchu oporu oraz niemieckiego sprzeciwu wobec nazistów w czasie II wojny światowej. Pytaniem przyświecającym seminarium będzie bowiem, w jaki sposób, w skomplikowanych i trudnych sytuacjach, jednostkom oraz grupom udało się przeciwstawić reżimowi i społeczeństwu większości oraz podjąć akcję.

IMG_20171104_100253_123

Punktem wyjścia seminarium będzie przegląd historii, na którego podstawie przejdziemy do moralnych i edukacyjnych kwestii, które stanowią wyzwania w naszych społeczeństwach, ze szczególnym uwzględnieniem roli młodzieży przewodzącej zmianom społecznym w każdym z trzech krajów. Ważnym punktem dyskusji będą też wyzwania i kryzysy w Izraelu, Polsce i Niemczech, a także dyskusja na temat podobieństw i różnic pomiędzy aktualną sytuacją.

Organizatorzy zapewniają pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu podczas seminarium.

 

 

Print

 

Seminarium „Młodość szansą ludzkości: rola organizacji młodzieżowych w naszych społeczeństwach”  realizowany jest przez Polską Radę Organizacji Młodzieżowych wraz z Niemiecką Federalną Radą Młodzieży oraz Radą Ruchów Młodzieżowych w Izraelu i jest współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.
Kasia Siemasz
28 marca 2018
Zobacz więcej artykułów