młodzi w czasach koronawirusa

Cel badania

Celem badania jest poznanie opinii młodych ludzi na temat ich obecnej sytuacji edukacyjnej, zdrowotnej, materialnej, relacji z innymi oraz aktywności społecznej i dostępu do informacji w czasie epidemii. Celem aplikacyjnym jest natomiast zdobycie wiedzy w wymienionych obszarach, które umożliwi opisanie zmian w funkcjonowaniu młodych dorosłych w czasie epidemii. Na tej podstawie wspólnie z uczestnikami badania zaproponujemy sposoby usprawnienia działań mających na celu złagodzenie negatywnych skutków pandemii dla grupy młodych dorosłych. Badanie pozwoli określić jak zachodzące w ostatnich miesiącach zmiany w funkcjonowaniu społecznym, wprowadzane nakazy i zakazy są postrzegane przez młodych ludzi oraz na ile są one zbieżne z ich potrzebami. Uzyskane refleksje zostaną również wykorzystane do sformułowania dalszych rekomendacji.

Koncepcja badań i metody

Jest to pierwsze w Polsce badanie zainicjowane i zaadresowane do młodych ludzi w sprawach ich dotyczących w sytuacji koronawirusa. Inicjatywa jest realizowana we współpracy z badaczkami: dr Urszulą Markowską-Manista i dr Dominiką Zakrzewską-Olędzką. Badania powinny wspierać młodych, dać im głos, podkreślając ich sposób postrzegania świata, problemów oraz poglądy, dlatego postanowiliśmy je zrealizować jako badanie partycypacyjne. Mając na uwadze takie właśnie podejście chcielibyśmy dowiedzieć się, w jaki sposób koronawirus wpłynął na codzienne życie nasze i naszych rówieśników w różnych częściach Polski. Badanie przeprowadzone zostanie z wykorzystaniem metod ilościowych (ankieta) i jakościowych (grupy fokusowe, wywiady i netnografia). Realizacji badań towarzyszą warsztaty i spotkania badawcze, podczas których dyskutowane są koncepcje, narzędzia i etyka, a na kolejnym etapie analizy wyników badań. Ogólnodostępna ankieta przygotowana przez młodych dorosłych została zaadresowana do młodych ludzi z całej Polski, którzy chcieliby podzielić się swoimi refleksjami na temat funkcjonowania w czasie epidemii.

Etyka

Wszyscy uczestnicy badania są informowani o celach badawczych i zapewnieni, że zebrane dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów akademickich i do przygotowania raportu z badań. Udział w badaniu jest w pełni dobrowolny i anonimowy. Respondenci i respondentki mogą odmówić uczestnictwa zarówno przed ankietą, jak i w dowolnym momencie podczas udzielania odpowiedzi na pytania. Dane prezentowane będą jedynie w formie zbiorowej.

Terminy

Na odpowiedzi ankietowe czekamy do 31 grudnia 2020 r.

Wywiady i netnografia prowadzone będą w październiku, listopadzie i grudniu 2020 r.

Raport

Spodziewana publikacja raportu to drugi kwartał 2021 r.

Podziękowanie

Wszystkim uczestnikom i uczestniczkom naszych badań serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i podzielenie się swoimi doświadczeniami.

O badaniu

Z inicjatywy ambasadorów i ambasadorek Unijnego Dialogu Młodzieżowego, badaczek: dr Urszuli Markowskiej-Manista i dr Dominiki Zakrzewskiej-Olędzkiej oraz Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, rozpoczęło się ogólnopolskie badanie przygotowane przez młodych dla młodych, dotyczące funkcjonowania młodych ludzi w Polsce w czasie epidemii koronawirusa.

Badanie: „Młodzi w czasach koronawirusa” ma odpowiedzieć na pytanie jak epidemia wpłynęła na funkcjonowanie młodych dorosłych w Polsce w pięciu wybranych przez nas obszarach: edukacja / zdrowie i relacje / rozwój osobisty i aktywność społeczna / rynek pracy i sytuacja materialna / dostęp do informacji vs fake news. 

W badaniu uwzględniliśmy zarówno potrzebę przyjrzenia się funkcjonowaniu młodych ludzi w tej nowej i specyficznej dla całego społeczeństwa sytuacji związanej z wieloma ograniczeniami, nakazami i zakazami, jak również kluczową dla zrozumienia tych kwestii konieczność wsłuchania się w ich głosy i wspieranie ich w tworzeniu badania przez nich samych dla swoich rówieśników. Dzięki takiemu podejściu obszary badawcze, jak również poszczególne pytania zawarte w ankiecie i wywiadach zostały zdefiniowane przez młodych ludzi na podstawie ich doświadczeń z ostatnich kilku miesięcy.

Poznaj nasz zespół

Akademia Pedagogiki Specjalnej

Poznaj

Uniwersytet Warszawski

Poznaj

Ambasadorka z Województwa opolskiego

Poznaj

Ambasadorka z Województwa opolskiego

Poznaj

Ambasadorka z Województwa małopolskiego

Poznaj

Ambasador z Województwa śląskiego

Poznaj

Ambasadorka z Województwa śląskiego

Poznaj

Ambasadorka z Województwa dolnośląskiego

Poznaj

Ambasadorka z Województwa świętokrzyskiego

Poznaj

Ambasadorka z województw świętokrzyskiego i małopolskiego

Poznaj

Ambasador z Województwa lubelskiego

Poznaj

Ambasadorka z Województwa lubelskiego

Poznaj

Ambasador z Województwa łódzkiego

Poznaj

Ambasador z Województwa łódzkiego

Poznaj

Ambasador z Województwa mazowieckiego

Poznaj

Ambasadorka z Województwa mazowieckiego

Poznaj

Ambasador z Województwa podlaskiego

Poznaj

Ambasador z Województwa podlaskiego

Poznaj

Ambasador z Województwa warmińsko-mazurskiego

Poznaj

Ambasadorka z Województwa kujawsko-pomorskiego

Poznaj

Ambasador z Województwa zachodniopomorskiego

Poznaj

Ambasador z Województwa wielkopolskiego

Poznaj

Ambasadorka z Województwa lubuskiego

Poznaj

Koordynatorka Unijnego Dialogu Młodzieżowego

Poznaj

były Członek Zarządu
ELSA Poland
były Dyrektor wykonawczy

Poznaj

Sposób działania

Wiodący eksperci

W prace zaangażowani są młodzi ludzie i badaczki zajmujące się badaniami partycypacyjnymi oraz realizujące projekty we współpracy z dziećmi i młodzieżą, mające wieloletnie doświadczenie w badaniach społecznych oraz międzynarodowej współpracy z młodymi ludźmi zarówno w obszarze akademickim, jak i projektów edukacyjno-społecznych.

Wyjątkowe badanie!

Badanie ma umożliwić wsłuchanie się w głos młodych ludzi w sprawach ich dotyczących.

Doświadczenie

Koordynatorki projektu mają wieloletnie doświadczenie w badaniach partycypacyjnych, projektach młodzieżowych i działalności społecznej z młodymi ludźmi.
0
%
CUSTOMER SATISFACTION
0
+
SPECIALISTS IN OUR TEAM
0
INDUSTRY AWARDS
0
+
SUCCESSFUL PROJECTS

Aktualności

Organizatorzy

Loading