Bliżej Europy: PROM pełnoprawnym członkiem Europejskiego Forum Młodzieży.

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, pełniąca rolę Narodowej Rady Młodzieży w Polsce została przyjęta do Europejskiego Forum Młodzieży jako pełnoprawny członek. Za przyjęciem PROM głosowały wszystkie organizacje członkowskie obecne na zjeździe członków Forum w Brukseli, 22 kwietnia 2017 roku.

Przyjęcie do Europejskiego Forum Młodzieży jest efektem kilkuletnich starań PROM. Przez ostatnie 2 lata PROM obserwował prace Forum jako członek kandydat. Od dłuższego czasu PROM aktywnie włącza się w prace grup roboczych i sieci działających w ramach Europejskiego Forum, biorąc udział w tworzeniu rozwiązań na rzecz młodzieży w Europie.Certyfikat pełnego członkostwa

Pełne członkostwo w Europejskim Forum Młodzieży oznacza, że PROM wraz z pozostałymi 102 organizacjami członkowskimi zrzeszonymi w Forum będzie miał bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki młodzieżowej w Europie. Forum jest największą tego rodzaju platformą, która ma bezpośredni wpływ na najważniejsze rozwiązania prawne i inicjatywy na rzecz młodzieży w Europie.

– Pełne członkostwo w Europejskim Forum Młodzieży stawia nas na równi z innymi narodowymi radami młodzieży większości krajów Rady Europy. Wraz z nimi, będziemy mogli wspólnie wpływać na kształt polityki młodzieżowej na Starym Kontynencie, reprezentując interesy młodych Polaków i Polek – powiedział Tomasz Klemt, przewodniczący zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

– Z przyjemnością witamy PROM w gronie organizacji Europejskiego Forum. Polski głos jest niezwykle potrzebny i istotny, by móc wspólnie walczyć o prawa młodych ludzi w całej Europie – pokreślił Luis Alvarado Martinez, prezydent Europejskiego Forum Młodzieży.Europejskie Forum Młodzieży

Europejskie Forum Młodzieży (Youth Forum Jeunesse – YFJ) powstało z inicjatywy Rady Europy. Zrzesza łącznie 103 organizacje, zarówno narodowe rady młodzieży jak i międzynarodowe młodzieżowe organizacje pozarządowe. Za cel stawia sobie m.in. aktywizację młodych ludzi do działania oraz reprezentowanie interesów młodzieży na forum międzynarodowym.

Kasia Siemasz
22 kwietnia 2017
Zobacz więcej artykułów