Urszula Markowska-Manista

O mnie

Doktor nauk humanistycznych, prowadzi badania terenowe i partycypacyjne. Jej główna działalność naukowa koncentruje się na problematyce studiów nad dzieciństwem i młodzieżą w perspektywie międzykulturowej, dotyczy m.in. dziecka marginalizowanego i dyskryminowanego i jego praw w kontekście edukacji i wychowania w różnorodnych kulturowo środowiskach. Prowadziła badania w Afryce Środkowej, w Rogu Afryki, na Kaukazie Południowym oraz wśród osób z kontekstem migracyjnym i mniejszości w Polsce. Badaczka terenowa, adiunktka na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2016 dyrektor programu: MA Childhood Studies and Children’s Rights Free University Berlin a od 2017 vice-dyrektor programu MACR na University of Applied Sciences Potsdam. Autorka, współautorka i redaktorka naukowa 13 książek w j. polskim i j. angielskim. 

Więcej: https://www.pedagog.uw.edu.pl/wizytowki/single-record-page/?pdb=1344