Adam Smuga

O mnie

Adam Smuga – prawnik i społecznik, od ponad 13 lat zaangażowany w pracę organizacji młodzieżowych. Koordynował wiele akcji społecznych na poziomie lokalnym i krajowym, skupiając się na rozwoju świadomości obywatelskiej i wzmacnianiu praw młodzieży. Od 2016 członek zarządu krajowego, a od 2018 wiceprzewodniczący Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”. W latach 2015 – 2019 członek zarządu i delegat PROM do Europejskiego Forum Młodzieży (European Youth Forum), które zrzesza rady i organizacje młodzieżowe z całej Europy. W PROM wspierał kwestie międzynarodowe, wzmacniając relacje z radami młodzieży innych krajów oraz nadzorując program „Młodzieżowy Delegat do ONZ”. W 2018 roku koordynował proces uzyskania przez PROM pełnego członkostwa w strukturach Europejskiego Forum Młodzieży. Wykorzystując doświadczenia z tego procesu, obecnie kieruje pracami jednego z ciał doradczych Europejskiego Forum, którego zadaniem jest wspieranie nowo powstałych europejskich organizacji młodzieżowych i nadzorowanie procesu wstępowania do Forum przez nowych członków. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie jest w trakcie odbywania aplikacji radcowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz