Aleksandra Sawa

O mnie

Facylitatorka i edukatorka, związana ze środowiskiem organizacji młodzieżowych od ponad 8 lat. W zarządzie zajmuje się PR, komunikacją i rzecznictwem. Z PROM związana od połowy 2017 roku; koordynowała VI cykl Unijnego Dialogu Młodzieżowego, wyróżniony jako jeden z najlepszych projektów w Europie pod kątem zwiększania zasięgu i włączenia społecznego. Wcześniej m.in. członkini zarządu ds. finansów i fundraisingu Europejskiego Parlamentu Młodzieży w Polsce (2016), analityczka medialna i polityczna, asystentka parlamentarna w sejmowej Komisji Gospodarki. W latach 2012-2016 nagradzana na europejskiej scenie debatanckiej, wzięła udział w blisko 40 sesjach EYP i Model United Nations. Biegle posługuje się językiem angielskim (C2) oraz hiszpańskim (B1).

Interesuje się ewaluacją i projektowaniem polityk publicznych oraz polityk organizacji, w szczególności w zakresie zwiększania partycypacji i włączenia społecznego, docierania do grup marginalizowanych oraz przeciwdziałania dyskryminacji. Absolwentka Programu Matury Międzynarodowej, studentka socjologii stosowanej i antropologii społecznej na Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.