Alina Prochasek

O mnie

Alina Prochasek – Prawniczka, Edukatorka, Trenerka edukacji poza formalnej, Przewodnicząca Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, Wiceprezeska Fundacji Europejskich Inicjatyw na Śląsku, Członkini Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. 

Ukończyła studia prawnicze. Zaangażowana w wiele lokalnych i międzynarodowych projektów edukacyjnych, skierowanych głównie dla młodzieży. Posiada liczne certyfikaty jako trener edukacji poza formalnej i koordynator projektów m.in. programu Erasmus+. Od kilku lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi z całej Polski, łącząc swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa jak i umiejętności koordynatorsko- trenerskich.

Zrealizowało do tej pory kilkadziesiąt projektów młodzieżowych w tematyce dotyczącej aktywności obywatelskiej, praw człowieka, ekologii i przedsiębiorczości. Należy do grupy ekspertów projektu SAD Sieciowanie, Aktywność i Dialog. Projekt ma na celu nawiązanie współpracy międzysektorowej (nawiązywanie współpracy pomiędzy urzędami miast i jednostkami im podległymi, organizacjami pozarządowymi oraz młodzieżą). Wspólnie z trenerami młodzieżowymi należy do grupy ekspertów Experiential Learningu.

Realizowała projekt dotyczący przedsiębiorczości wśród młodych osób wspólnie z partnerami z Chin, Indonezji, Kazachstanu, Kirgistanu – gdzie miała okazję pracować z młodzieżą z tych krajów. Od 2017 silnie zaangażowana w projekty związane z Młodzieżowymi Radami Gmin/Miast. Trenuje i dzieli dobrymi praktykami z Młodzieżowymi Radami Miast z Polski oraz młodzieżą z krajów partnerskich min. Gruzja, Ukraina, Czechy.

Od 2021 Przewodnicząca Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych- największej federacji organizacji młodzieżowych w Polsce, posiadającej jednocześnie statut Krajowej Rady Młodzieży zgodnie z prawem europejskim. Od października 2021 roku członkini Narodowej Rady Rozwoju Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP Andrzeju Dudzie, który jest organem doradczym Prezydenta RP. W 2021 roku uczestniczyła i reprezentowała głos młodzieży podczas COP26 w Glasgow. Zasiadała w jury krajowym Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego oraz Europejskiej Nagrody Obywatelskiej. Wspólnie z innymi Przewodzącym powołała do życia Klimatyczny Dialog Młodzieżowy, który współpracuje ściśle z Ministerstwem Klimatu i Środowiska jak i Ministerstwem Edukacji i Nauki na rzecz edukacji klimatycznej. Jest wiceprzewodnicząca międzyresortowego Zespołu ds. edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej, i promocji ekologicznych warunków życia.