Dominika Zakrzewska-Olędzka

O mnie

Doktor nauk społecznych, psycholog, koordynator projektów międzynarodowych i badaczka problemów społecznych młodych dorosłych. Jej główna działalność naukowa koncentruje się na problematyce stereotypów i uprzedzeń oraz relacji polsko-żydowskich i polsko-izraelskich w praktykach młodzieżowych i edukacji. Stypendystka Fulbright Slavic Avard w roku 2021. Obecnie zajmuje stanowisko adiunktki w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz koordynatorki międzynarodowych projektów międzykulturowych w Fundacji Żywy Most. Zajmuje się również doradztwem biznesowym w obszarze współpracy polsko-izraelskiej. Autorka i współautorka publikacji naukowych i materiałów edukacyjnych w j. polskim i j. angielskim.

Więcej: http://www.aps.edu.pl/uczelnia/instytut-psychologii/struktura-i-zesp%C3%B3%C5%82-instytutu/sylwetki-naukowe/zakrzewska-ol%C4%99dzka-dominika/