Jakub Amelian

O mnie

Działalność w Młodzieżowej Radzie Miasta Suwałk rozpoczął w 2016 roku jeszcze jako gimnazjalista w roli organu doradczego reprezentującego gimnazjum, do którego uczęszczał. Od tego czasu aktywnie działał na rzecz lokalnej społeczności, udzielając się m.in w Samorządach Uczniowskich oraz w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami. W 2017 roku został wybrany przez społeczność uczniowską III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach na stanowisko Radnego Młodzieżowej Rady Miasta Suwałk, po czym wziął udział w ślubowaniu na uroczystej sesji inauguracyjnej. W następnych latach (2017-2019) w Młodzieżowej Radzie Miasta Suwałk zajmował się głównie współpracą z instytucjami kultury i radą seniorów, reprezentacją młodzieży na uroczystościach miejskich oraz pozyskiwaniem sponsorów i środków na realizację działań. Uczestniczył również w wielu szkoleniach i kongresach rad młodzieżowych umożliwiających pozyskiwanie wiedzy i wymianę doświadczeń. W roku 2019 ponownie wybrany przez szkołę na stanowisko Radnego, a na sesji inauguracyjnej, również na stanowisko Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Suwałk. Od tamtej pory zajmuje się organizacją pracy, zarządzaniem projektami oraz reprezentacją Młodzieżowej Rady Miasta Suwałk w kontaktach z podmiotami. Prywatnie interesuje się teatrem i muzyką.