Kacper Kociumbas

O mnie

Swoją przygodę z polityką młodzieżową rozpocząłem w 2015 roku, kiedy wygrałem wybory na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W ramach tej działalności w MSWD, podczas I Kongresu Młodzieżowych Rad i Sejmików we Wrocławiu przypadło mi w udziale zajmowanie się delegacją Adżarii. Zostałem przez nich zaproszony do Gruzji, by wymieniać się doświadczeniami i pomóc stronie gruzińskiej rozwijać politykę młodzieżową. Brałem udział jako panelista w II Kongresie MRiS w Lublinie, a także w Europejskim Kongresie MRiS w Słupsku. Polityka młodzieżowa jest ważną częścią mojego życia zawodowego. W ubiegłym roku reanimowałem Młodzieżową Radę Miejską, w moim rodzinnym mieście, której to jestem aktualnie opiekunem. Działanie polegało na opracowaniu projektu uchwały dla Rady Miejskiej, przeprowadzeniu wyborów i aktualnie składa się na opieką nad MRM. W ostatnim czasie pomagałem młodzieży jeleniogórskiej w napisaniu projektu uchwały o powołaniu MRM w ich mieście.

W ramach działalności pozarządowej pozyskuję środki zewnętrzne na działalność młodzieżową. W 2018 roku wspólnie ze znajomymi pozyskaliśmy środki na wykonanie muralu z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości, który przedstawia Ignacego J. Paderewskiego.

Do zespołu chcę wnieść swoje zaangażowanie i wiedzę, wynikającą z wieloletniego doświadczenia ze sfery polityki młodzieżowej. Zamierzam głównie skupić się na pomocy w tworzeniu publikacji o polityce młodzieżowej, by najmłodsi działacze mieli podstawy do budowania swojej aktywności, oraz chcę skupić się na pomocy w procesie tworzenia się Młodzieżowych Rad, które uważam za ważny budulec społeczeństwa obywatelskiego.