Maciej Zawistowski

O mnie

Aktywny społecznie od 2015 roku. Jest honorowym radnym i opiekunem merytorycznym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, gdzie wcześniej pełnił funkcję przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Zagranicznej i przedstawiciela w Youth Regional Network. Aktywnie działa w wolontariacie, wspomagał Akademię Przyszłości i Centrum Historii „Zajezdnia” we Wrocławiu. Był autorem wystawy czasowej „Nuty Niepodległości” z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Obecnie współpracuje z Ośrodkiem KARTA i Domem Spotkań z Historią w Warszawie. Za swoją działalność społeczną został uhonorowany tytułem laureata konkursu wolontariuszy Ośmiu Wspaniałych 2020. Od 2021 zasiada w radzie programowej Regionalnego Centrum Wolontariatu w Warszawie. Działa także naukowo, interesuje się historią mówioną, muzealnictwem i Ziemiami Odzyskanymi. Został wyróżniony stypendiami m. in. Ministra Edukacji Narodowej, Funduszu Stypendialnego Talenty czy Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, gdzie obecnie rozpoczyna ścieżkę tutorską. Laureat humanistycznych olimpiad przedmiotowych i konkursu Droga na Harvard. Pochodzi z Dolnego Śląska, obecnie mieszka i studiuje w Warszawie. W PROM reprezentuje AIESEC Polska.