Mikołaj Hetzig

O mnie

W latach 2017-2019 pełniłem funkcję Prezydenta Samorządu Uczniowskiego w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Bydgoszczy. Byłem radnym VI kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy. Działałem w komisji do spraw samorządów uczniowskich, której byłem przewodniczącym. Byłem też posłem na Sejm Dzieci i Młodzieży XXIV kadencji. Ponadto angażuję się w różne projekty międzynarodowe. Brałem udział m.in. w Szkole Dyplomacji Kulturalnej na Ukrainie, kursie Atlantic School for Young Leaders w Walii oraz projekcie Together for Development, który odbył się w Królestwie Eswatini. Obecnie studiuję prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.