Piotr Nowak

O mnie

Dyrektor wykonawczy Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, w swojej działalności zajmuje się tematyką społeczeństwa obywatelskiego szczególnie w zakresie młodzieżowych rad, student prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Na polu polityki młodzieżowej działa od 2012r.. Był przewodniczącym i rzecznikiem prasowym Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno. Uczestniczy w pracach Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, skupiając się na nowelizacji art. 5b ustawy o samorządzie gminnym oraz współorganizując kongresy młodzieżowych rad w Sejmie RP. Współpracował z MaY Poland w zakresie CelówZrównoważonego Rozwoju, m.in. organizując i prowadząc debatę przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Brał udział w projektach społecznych takich jak przygotowanie Założeń do Strategii Państwa dla Młodzieży, czy ogólnopolskie konsultacje ws. Nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym #start5b.