Wojciech Firek

O mnie

Krakus. Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz współpracownik Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych. Prezes Stowarzyszenia Demokracja w Praktyce, w ramach którego koordynuje projekty edukacyjne i inicjatywy proobywatelskie. Od 2017r. związany z Młodzieżową Radą Krakowa. Początkowo jako młodzieżowy radny, a następnie jako ekspert w ramach prac nowelizacji statutu. Absolwent II stopnia Akademii Liderów Rzeczypospolitej. Absolwent Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich. Członek Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa oraz Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. młodzieży. Uczestnik ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji poświęconych partycypacji młodzieży w życiu społecznym i edukacji, m. in. Global Youth Trends Forum 2019 w Tajwanie. Prywatnie bonapartysta, golfista i sędzia siatkówki.