Ekspertka
PFR Nieruchomości

Joanna ErbelO mnie Joanna Erbel – socjolożka, działaczka miejska, ekspertka do spraw mieszkaniowych. Wicedyrektorka Biura Standaryzacji i Nowych Technologii PFRN Założycielka Fundacji Blisko zajmującej się wspieraniem aktywności lokalnych i tworzeniem wiedzy na temat innowacji mieszkaniowych. Koordynowała prace nad przygotowaniem polityki mieszkaniowej i programu Mieszkania2030 dla m.st. Warszawy. Członkini grupy eksperckiej Laboratorium Rynku Najmu. Autorka książki…

Członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem
Wiceprzewodniczący PROM

Tomasz OparO mnie Tomasz Opar – posiada ponad 11 letnie doświadczenie w pracy na rzecz rozwoju  polityki młodzieżowej w Europie oraz ponad 10 letnie doświadczenie w funkcjonowaniu organizacji trzeciego sektora w Polsce. Swoje pierwsze kroki w polityce młodzieżowej stawiał jako młodzieżowy radny, współpracując z Ogólnopolską Federacją Młodzieżowych Samorządów Lokalnych. W czasie studiów współorganizował blisko 26…

Badaczka
Trenerka
Europe4Youth

Barbara MośO mnie Barbara Moś – dyrektorka Europe4Youth, założycielka i wieloletnia przewodnicząca Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży w Krakowie, specjalistka think tanku SALTO Youth Participation&Information, trenerka i badaczka społeczna, konsultantka ds. polityki młodzieżowej, programów edukacyjnych dla młodzieży oraz informacji młodzieżowej.

Ekspertka
Trenerka

Alina ProchasekO mnieAlina Prochasek – ukończyła studia prawnicze. Pracowała jako prawnik wspierając min. organizacje pozarządowe. Zaangażowana w wiele projektów lokalnych i międzynarodowych. Ukończyła wiele szkoleń i kursów trenerskich zarówno na arenie narodowej jak i międzynarodowej min. Trening dla Trenerów programu Erasmus + w Grecji i w Turcji. Trener edukacji poza formalnej i koordynator projektów Erasmus+.…

Ekspert
Polska Rada Organizacji Młodzieżowych

Piotr NowakO mnie Dyrektor wykonawczy Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, w swojej działalności zajmuje się tematyką społeczeństwa obywatelskiego szczególnie w zakresie młodzieżowych rad, student prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW. Na polu polityki młodzieżowej działa od 2012r.. Był przewodniczącym i rzecznikiem prasowym Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno. Uczestniczy w pracach Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Młodzieżowych Rad…