Deklaracja organizacji i ruchów młodzieżowych z Izraela, Niemiec oraz Polski

W niedzielę 13. maja uroczystą ceremonią przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie ponad 70 młodych osób i edukatorów/edukatorek zakończyło seminarium „Młodość szansą ludzkości: rola organizacji młodzieżowych w naszych społeczeństwach”. Trzy rady młodzieży organizujące seminarium podpisały i odczytały wspólną deklarację, w której zobowiązują się pracować dalej na rzecz lepszej przyszłości.

Seminarium trwało od czwartku 10. maja 2018 roku. Głównym tematem seminarium była rola młodych ludzi i organizacji młodzieżowych w kształtowaniu naszego społeczeństwa, a także tematy związane z polityką pamięci, ruchem oporu oraz wyrażaniem sprzeciwu wobec ksenofobii czy rasizmu.

kleen@dbjr

W otwarciu seminarium uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej z Polski, Ambasady Niemieckiej i Ambasady Izraelskiej, a także oboje dyrektorzy zarządzający Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Przez cztery dni ponad 70 młodych ludzi i edukatorów/edukatorek z Polski, Niemiec i Izraela pracowało w trzech grupach roboczych, w których dyskutowano na temat różnych form wyrażanie sprzeciwu i stawiania oporu. Uczestniczący zwiedzili także Muzeum Powstania Warszawskiego, a także przeszli szlakiem byłego getta warszawskiego. Ponadto w sobotę rano zorganizowana została dyskusji panelowej nt. kultury pamięci, w której udział wzięli prof. Zdzisław Mach z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Katrin Stoll z Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie oraz izraelskim edukatorem związanym m.in. z Yad Vashem Yossi Gilad.

GDE Error: Unable to load requested profile.
Print
Seminarium „Młodość szansą ludzkości: rola organizacji młodzieżowych w naszych społeczeństwach”  realizowane jest przez Polską Radę Organizacji Młodzieżowych wraz z Niemiecką Federalną Radą Młodzieży oraz Radą Ruchów Młodzieżowych w Izraelu i współfinansowane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.
Kasia Siemasz
13 maja 2018
Zobacz więcej artykułów