Archiwum

ABC of Youth Policy

ABC of Youth Policy projekt, w ramach którego  na przełomie października i listopada 2013  odbyło się międzynarodowe seminarium dla przedstawicieli 10 krajowych rad młodzieży
z Europy, będące połączeniem praktycznego szkolenia wprowadzającego do działań na rzecz polityki dla młodzieży, wymiany dobrych praktyk w zakresie działania rad w różnych krajach, integracji i wzmocnienia płaszczyzny wspólnych działań.

Tematem przewodnim seminarium było przełożenie  założeń europejskich i krajowych dokumentów na temat aktywnego uczestnictwa młodzieży na praktyczne działania  krajowych rad młodzieży.   Większość z uczestników dopiero zaczęło  swoją przygodę z krajowymi radami, tak więc niezwykle cenną była wymiana  doświadczeń i dobrych praktyk. Uczestnicy wspólnie rozkładali pojęcie ‘polityki młodzieżowej’ na części pierwsze w czasie dyskusji i warsztatów.   Mieli oni także okazję przeprowadzić kilka symulacji jak działania rzecznicze organizacji młodzieżowych  w sposób rzeczywisty wpływają na polityczne decyzje względem młodzieży.

W programie przeplatały się dyskusje grupowe, eksperckie prezentacje trenerów młodzieżowych, wizyty w lokalnych instytucjach i zwiedzanie polskiej przyrody. Uczestnicy szkolenia wyjechali do swoich domów nie tylko z wiedzą i umiejętnościami na temat podstawowego  ABC polityki młodzieżowej, ale i inspiracją do dalszych działań i wzajemnych kontaktów.

W ramach projektu zostanie również wydany słowniczek kluczowych pojęć z zakresu polityki na rzecz młodzieży.


Sieć na rzecz Polityki Młodzieżowej

Projekt ”Sieć dla polityki młodzieżowej 2012 – 2014” był wynikiem działań podejmowanych przez Polską Radę Organizacji Młodzieżowych (PROM) oraz przeprowadzonej wewnętrznej analizy potrzeb. Pomimo iż słowa „polityka młodzieżowa” oraz „dialog usystematyzowany” pojawiają się coraz częściej w publikacjach dotyczących młodych ludzi to temat ten dla większości osób nie jest znany. Organizacji zrzeszone w PROM postawiły tę sytuację zmienić.

Członkowie organizacji uczestnicząc w szeregu projektów polegających na współpracy z innymi radami młodzieży w Europie mieli szansę obserwować rozwiązania stosowane w wielu państwach. W porównaniu z większością krajów europejskich Polska wciąż nie może pochwalić się rozwiniętą polityką młodzieżową, dowodem tego jest także fakt, że PROM jest jedną z najmłodszych rad w Europie.

Projekt ”Sieć dla polityki młodzieżowej 2012 – 2014” był zaplanowany na potrzeby oddolnego tworzenia koncepcji dla polityki młodzieżowej w Polsce w najbliższych latach oraz w fazie długoterminowej. Tematem przedsięwzięcia jest stworzenie wyczerpującej analizy połączonej z konkretnymi rekomendacjami związanymi z siedmioma sektorami polityki młodzieżowej jakie określone są dla poszczególnych grup roboczych w projekcie (są to następujące grupy odzwierciedlające sektory: ds. edukacji podstawowej i średniej, ds. szkolnictwa wyższego; ds. partycypacji młodzieży w życiu publicznym i NGO; ds. edukacji pozaformalnej; ds. kwestii socjalnych młodzieży; ds. zatrudnienia młodzieży; ds. sportu i rozwoju fizycznego).

Podstawowymi celami projektu były:

zwiększenie uczestnictwa młodzieży w życiu demokratycznym i społecznym,
zwiększenie zainteresowania tematyką młodzieżową decydentów,
wypracowanie rekomendacji w sprawach związanych z obszarami życia kluczowymi dla młodzieży,
wyposażenie uczestników w narzędzia z zakresu rzecznictwa interesów młodych,
Celem projektu było również stworzenie publikacji zawierającej zebrane dane, obrazującej faktyczną sytuacje polityki młodzieżowej w Polsce, w odniesieniu do organizacji młodzieżowych i zrzeszających młodzież jak i decydentów.

Uczestnikami projektu byli wybrani przedstawiciele organizacji członkowskich Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych oraz członkowie organizacji młodzieżowych i zrzeszających młodzież z terenu naszego kraju. Do uczestnictwa planujemy zaangażować również ekspertów w danych dziedzinach oraz decydentów administracji publicznej oraz organów państwa polskiego odpowiedzialnych za kreowanie i wdrażanie polityki młodzieżowej, jak i dialogu usystematyzowanego. W każdym ze spotkań uczestniczyło ok. 30 osób zaś na podsumowującym 45.

Na 3 spotkaniach były poruszane wspomniane tematy aby sprawdzić jak kształtuje się polityka młodzieżowa w różnych rejonach kraju. Celem projektu było sformułowanie i rozwinięcie obszernego zestawu pojęciowego niezbędnego do funkcjonowania polskiej polityki młodzieżowej. Ponadto projekt koncentruje się na stworzeniu „mapy drogowej”- publikacji dla realizacji skutecznej polityki młodzieżowej. Przedstawiać ona będzie najistotniejsze problemy oraz szanse rozwoju młodzieży w Polsce oraz proponować będzie rozwiązania wspierające politykę młodzieżową. Metody pracy jakie zaproponowaliśmy w naszym projekcie to przede wszystkim praca w grupach roboczych- burza mózgów, dyskusje, prezentacje (grupy wymienione powyżej).

Młodzież wypracowała wypracowywała wnioski w grupach, które znajdą swoje odzwierciedlenie w wydanej na koniec projektu publikacji. Będzie ona istotnym dokumentem dla młodzież,y jak i samych decydentów polityki młodzieżowej w Polsce. W projekcie przewidziana była także część dotycząca konsultacji w ramach dialogu usystematyzowanego UE z młodzieżą.

GDE Error: Unable to load requested profile.

Wszelkich informacji odnośnie do projektu „Sieć dla polityki młodzieżowej 2012 – 2014” udziela koordynator projektu:

Przemysław Uss
e-mail: przemysław.uss@prom.info.pl
tel.: 697 963 843 lub 530 970 314