Europejskie Forum Młodzieży (YFJ)

Europejskie Forum Młodzieży (Youth Forum Jeunesse – YFJ) to ponadnarodowa platforma współpracy młodzieży z całej Europy. Forum powstało z inicjatywy Rady Europy i zrzesza ponad 100 narodowych rad młodzieży i międzynarodowych młodzieżowych organizacji pozarządowych. Głównce cele Europejskiego Forum Młodzieży to zwiększanie partycypacji młodych ludzi, wspieranie i rozwój organizacji młodzieżowych oraz zwiększanie autonomii i włączenia młodych ludzi. Poprzez swoją aktywność i rzecznictwo na rzecz interesów młodych ludzi, Europejskie Forum Młodzieży jest najsilniejszym głosem młodzieży w Europie i skutecznym reprezentantem interesów młodzieży na forum międzynarodowym. Forum promuje i działa w obronie praw i interesów młodych ludzi w Europie poprzez opracowywanie polityki na rzecz młodzieży, prowadzenie badań w tym zakresie, organizowanie debat, seminariów, spotkań, publikacji, informacji, kampanii i innych działań wspierających. Europejskie Forum Młodzieży, zrzesza ponad 10 milionów młodych osób, którzy są członkami wszystkich organizacji należących do forum.
 
Polska Rada Organizacji Młodzieżowych została przyjęta do Europejskiego Forum Młodzieży w listopadzie 2014 r., gdzie posiada aktualnie status członka – kandydata. Po upływie okresu 2 lat członkostwa, w kwietniu 2017 na Zjeździe Członków Forum (COMEM) w Brukseli, PROM został przyjęty do Europejskiego Forum Młodzieży jako pełnoprawny członek. 
 
Dzięki temu PROM aktywnie korzysta z przywilejów, które daje członkostwo w Forum – przedstawiciele i przedstawicielki Polskiej Rady działają w grupach i sieciach eksperckich YFJ, pracując nad wypracowywaniem stanowisk Europejskiego Forum Młodzieży w najważniejszych kwestiach związanych z aktywnością ludzi młodych.
 
Polska Rada Organizacji Młodzieżowych jest też członkiem grupy regionalnej „BBC+” – nieformalnej, roboczej grupy rad młodzieżowych środkowo-zachodniej Europy zrzeszonych w YFJ. W skład grupy wchodzą też m.in. rady młodzieży z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Belgii, Czech, Irlandii czy Austrii. Dzięki temu PROM może wypracowywać wspólne stanowiska oraz podejmować dodatkową współpracę międzynarodową z radami młodzieży państw naszego regionu.
 
Członkiem zarządu PROM odpowiedzialnym za kontakty z Europejskim Forum Młodzieży jest Adam Smuga –adam.smuga@prom.info.pl