Młodzieżowy Delegat RP

 

 

MSZ_logo

Czym jest program MŁODZIEŻOWY DELEGAT RP DO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH?

Jako Młodzieżowe Delegatki RP sprawujemy mandat przedstawicielski wobec polskiej młodzieży i organizacji ich zrzeszających, reprezentując ich głosy na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Poprzez konsultacje z przedstawicielami środowisk młodzieżowych oraz administracji państwowej i samorządowej mamy na celu rzetelną i wiarygodną prezentację opinii i oczekiwań polskiej młodzieży. Podczas pobytu w Nowym Jorku będziemy uczestniczyć w pracach polskiej delegacji dyplomatycznej i posiedzeniach III Komitetu ZO ONZ. Po powrocie do Polski naszą będzie zwiększanie świadomości o wyzwaniach globalnych, promowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju, dzielenie się swoim doświadczeniem oraz popularyzacja wiedzy o ONZ.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy studentkami prawa i podczas studiów aktywnie angażujemy się w działalność różnorakich organizacji studenckich takiej jak Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA. Agata studiuje w Krakowie, Klaudia kończy już swoje studia w Amsterdamie. Wspólnie zdecydowałyśmy się poświęcić naszą kadencję problemowi bezrobocia wśród młodych ludzi oraz edukacji, która mogłaby zapobiegać temu procesowi.

Współpraca

Zdajemy sobie sprawę z tego jak odpowiedzialnym zadaniem jest reprezentowanie interesów polskiej młodzieży na 73. Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Aby skomunikować się z jak najszerszą grupą młodych ludzi chciałybyśmy zaproponować współpracę, na przykład  podczas konferencji, spotkań oraz innych wydarzeń organizowanych przez organizacje młodzieżowe oraz w ramach wzajemnej promocji. Zachęcamy do kontaktu,

Dane kontaktowe

Agata Krząstek | agata.krzastek@unyouthdelegate.pl

Klaudia Klonowska | klaudia.klonowska@unyouthdelegate.pl

http://unyouthdelegate.pl/

https://www.facebook.com/unyouthdelegate/

2018-04-27-GP-spotkanie-013