Współpraca bilateralna

 

 

24025_379424060910_1793680_nDBJR (Niemiecka Federalna Rada Młodzieży)

 

377950_285211528195432_1851221716_nCYMI, Rada Ruchów Młodzieżowych w Izraelu

 • Seminarium „Wspólna pamięć, wspólna przyszłość” styczeń 2015;
 • Wizyta studyjna 6-osobowej delegacji PROM w Izraelu w listopadzie 2015 r.
 • Grupa robocza ds. współpracy z Izraelem – koordynuje Agnieszka Cebula.

 

12112022_1685259381711223_2306301894636428531_nNational Youth Council of Ukraine:

 • Stały kontakt;
 • Wizyta studyjna 4-osobowej delegacji z Ukrainy w Warszawie w sierpniu 2015 r;
 • Planowany projekt na jesień 2016 roku (składany wniosek zima 2016)
 • Powstała Polsko-Ukraińska Współpraca Młodzieży, w którą PROM chce się aktywnie włączyć.

 

10258292_521684371273583_6457665629183105669_nRADA, Białoruska Rada Młodzieży

 • Zaproszenie i udział w Koalicji Partnerów Strategicznych pod koniec maja 2015 w Mińsku (koalicja składa się z rad młodzieżowych w: Szwecji, Norwegii, Finlandii i Niemiec, Polska wraz Ukrainą i Austrią) zostały zaproszone jako goście;
 • Stały kontakt,
 • Współpraca w ramach Europejskiego Forum Młodzieży.

 

csm_NYCR_b_62d7848976NYCR, Narodowa Młodzieżowa Rada Rosyjska

 • Zaproszenie i udział w I Rosyjsko-Polskim Forum Młodzieży w Rosji w grudniu 2014 r. ,
 • Organizacja kolejnej edycji Forum w Polsce.

 

 

images-3UN  Youth Delegates

 • Program wysyłający zazwyczaj jedną/dwie osoby jako młodzieżowych delegatów na Zgromadzenie Ogólne ONZ;
 • Zajmuje się tym Stowarzyszenie ONZ, PROM jest w komisji rekrutacyjnej i wspiera program.