Działamy na rzecz

  • poszerzenia zapisu  katalogu obszarów pożytku publicznego w Ustawie o Pożytku Publicznym i Wolontariacie o “działalność z młodzieżą i na rzecz młodzieży “
GDE Error: Unable to load requested profile.
  •  konsultacji strategicznego  dokumentu w obszarze młodzieży  “Aktywna Młodzież”  w ramach Zespołu  ds. aktywności  społecznej młodzieży  przy Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
GDE Error: Unable to load requested profile.
  •   upowszechnienia informacji wśród młodzieży o programie “Gwarancji dla Młodzieży”  i monitoringu programu we współpracy z Ministestwem Pracy i Polityki Społecznej