FAQ

1.Kto jest organizatorem Programu Ambasadorskiego Dialogu Usystematyzowanego?

Program Ambasadorski Dialogu Usystematyzowanego jest częścią ogólnoeuropejskiej inicjatywy realizowanej przez organizacje zaangażowane w proces dialogu usystematyzowanego. W Polsce projekt jest  koordynowany przez Polską Radę Organizacji Młodzieżowych przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, które razem tworzą Krajową Grupę Roboczą ds. Usystematyzowanego Dialogu z Młodzieżą.

2. Kto może zostać ambasadorem/ambasadorką ?

Każda osoba pomiędzy 18 a 26 rokiem życia.

3. Czy ambasadorzy będą otrzymywać wynagrodzenie pieniężne?

Nie, działania ambasadorskie opierają się na idei wolontariatu oraz zaangażowania społecznego.

4. Jakie są będą obowiązki ambasadora/ambasadorki?

Zadaniem ambasadorów/ambasadorek będzie zaangażowanie swoich rówieśników w konsultacje tematu przewodniego Dialogu Usystematyzowanego. Można to robić m.in. poprzez prowadzenie spotkań, warsztatów, debat. Można organizować 2 rodzaje wydarzeń: warsztaty/debaty/spotkania dla młodych ludzi oraz debaty/spotkania młodzieży z politykami. Liczymy, że każdy ambasador zorganizuje łącznie 3 takie wydarzenia, angażujące w sumie 100 osób.

5. Czy ambasador musi sam/sama organizować te wszystkie inicjatywy?

Nie. Jak najbardziej wskazane jest, aby ambasador/ambasadorka zaangażowała innych wolontariuszy lub znajomych, którzy pomogą w realizacji inicjatyw.

6. Co zyskuje ambasador/ambasadorka projektu Dialogu Usystematyzowanego?

  • Jako ambasador/ambasadorka będziesz częścią międzynarodowego projektu, realizowanego w 28 krajach Europy.
  • Dzięki szkoleniom poszerzysz swoją wiedze na temat funkcjonowania Unii Europejskiej.
  • Będziesz miał/miała możliwość realizacji własnych pomysłów.
  • Poznasz wielu młodych aktywistów/tek takich jak Ty.
  • Ponadto, rozwiniesz swoje kompetencje liderskie oraz zdobędziesz nowe doświadczenia.
  • Dla ambasadorów przewidujemy również atrakcyjny pakiet gadżetowo-promocyjny, jak również zapewniamy materiały potrzebne do realizacji warsztatów.
  • Ponadto każdy ambasador otrzyma imienny certyfikat, a dla najlepszych przewidziano nagrody.

7. Ile miesięcy będzie trwać projekt?

Projekt potrwa do  końca października 2015. W zamierzeniu organizatorów projekt ma być cykliczny – dla chętnych istnieje możliwość przedłużenia kadencji ambasadorskiej.

8. Na czym będzie polegało wparcie ambasadorów/ambasadorek przez organizatorów?

Organizatorzy zapewniają wsparcie merytoryczne dla ambasadorów. Osoby zakwalifikowane do programu zostaną zaproszone na szkolenie, które odbędą się 15-17 maja w Giżycku oraz na konferencję, która odbędzie się w Warszawie. Na szkoleniu ambasadorzy pogłębią swoją wiedzę na temat funkcjonowania dialogu usystematyzowanego. Dowiedzą się jak organizować skuteczne warsztaty lub debaty. Nauczą się jak stworzyć własną kampanię konsultacyjna. Organizatorzy pokrywają wszelkie koszty związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem uczestników, zapewniają atrakcyjny pakiet gadżetowo-promocyjny oraz materiały do przeprowadzenia warsztatów w regionach. Na najlepszych ambasadorów czekają również nagrody.

9. W jaki sposób mogę skontaktować się z organizatorami w razie pytań i wątpliwości?

W razie pytań lub wątpliwości prosimy pisać na adres koordynatora: melanie.raczek@prom.info.pl