Jak chcą mieszkać młodzi ludzie?

Od momentu zaprojektowania budynku do jego oddania do użytku mija około 4 do 5 lat. Rozpoczynając dziś proces innowacji, realnych rezultatów możemy się spodziewać po upływie pięciu lat. „Jak chcą mieszkać Młodzi” to badanie skierowane do możliwie najszerszej grupy młodych osób – docelowo w przedziale 17-35 lat.

Cel badania

Celem badania jest zebranie odpowiedzi z zakresu „jak?” i „gdzie?” – młodzi ludzie chcieliby mieszkać w perspektywie najbliższych 5 lat i później. Badanie określi między innymi, co rzeczywiście kieruje młodymi ludźmi przy wyborze miejsca do życia i co wpływa na ich decyzję mieszkaniową. Chcemy ustalić, jaki wpływ na podejmowaną decyzję mają czynniki takie jak: sytuacja ekonomiczna, kontynuowanie nauki, kariera zawodowa, planowanie rodziny, postrzeganie colivingu, czy chęć zamieszkania w inteligentnych i zrównoważonych osiedlach.

Metoda

Badanie przeprowadzone zostanie metodą ankietową oraz warsztatową. Ogólnodostępna ankieta została zaadresowana do wszystkich młodych ludzi.

Warsztaty badawcze umożliwią nam bardziej świadome poznanie preferencji mieszkaniowych młodych osób. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez naszych trenerów w inkluzywnych, kilkunastoosobowych grupach, złożonych z młodych ludzi, pochodzących z różnej wielkości ośrodków miejskich i wiejskich. Wyniki warsztatów odpowiedzą na bardziej szczegółowe zagadnienia, zidentyfikują problemy i pozwolą wypracowywać rozwiązania.

Termin

Na odpowiedzi ankietowe czekamy do końca września 2020 r.
Badanie warsztatowe w wybranych miastach rusza w drugiej połowie 2020 r. 

Raport

Spodziewana publikacja raportu to czwarty kwartał 2020 r.

O badaniu

Z inicjatywy Zespołu Rynku Pracy i Przedsiębiorczości Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, PFR Nieruchomości S.A., Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych oraz przy wsparciu Stowarzyszenia Europe4Youth, rozpoczęło się ogólnopolskie badanie preferencji mieszkaniowych młodych Polaków: „Jak chcą mieszkać młodzi ludzie?”.

Badanie: „Jak chcą mieszkać młodzi ludzie?”, ma odpowiedzieć na pytania „jak” i „gdzie”, chcą mieszkać młodzi Polacy w perspektywie najbliższych lat. Celem badania jest nie tylko zbadanie preferencji mieszkaniowych młodych ludzi, ale również określenie wpływu sytuacji mieszkaniowej na podejmowane przez nich decyzje życiowe. Staramy się odpowiedzieć – jak obecna sytuacja na rynku nieruchomości wpływa na migrację młodych osób do większych ośrodków miejskich, planowanie rodziny, podejmowanie i poszukiwanie pracy, czy kontynuowanie nauki.

W badaniu uwzględniono również potrzebę zbadania sposobu postrzegania własności wśród młodych osób. Chcemy dowiedzieć się, czy na przestrzeni najbliższych lat możemy spodziewać się wzrostu popularności elastycznych form korzystania z nieruchomości, m.in. najmu długoterminowego i najmu instytucjonalnego.

Dostrzegamy również zmieniające się trendy na rynku nieruchomości i coraz większy wpływ nowych technologii na mieszkalnictwo. Dlatego w badaniu pytamy o chęć zamieszkania w inteligentnym domu, gotowość wdrożenia w mieszkaniu Internetu rzeczy, czy potrzebę tworzenia przyjaznych środowisku naturalnemu – zrównoważonych, samowystarczalnych osiedli.

Chcemy możliwie najdokładniej zbadać opinię młodych ludzi. Dlatego badanie przeprowadzone zostanie metodą ankietową oraz warsztatową.

Ogólnodostępna ankieta została zaadresowana do wszystkich młodych ludzi. Warsztaty badawcze obejmują badanie preferencji mieszkaniowych w ośrodkach miejskich różnej wielkości. Wyniki warsztatów odpowiedzą na bardziej szczegółowe zagadnienia, zidentyfikują problemy i pozwolą wypracowywać rozwiązania – wspólnie z młodymi ludźmi.

Badanie umożliwi zidentyfikowanie szans oraz zagrożeń, które są dostrzegane przez młodych adresatów rynku nieruchomości. Wyniki badania zostaną przedstawione w formie raportu i będą stanowić odzwierciedlenie głosu młodych ludzi w dyskusji o kształcie i rozwoju przyszłej polityki mieszkaniowej w Polsce. Realizację i rozpowszechnianie wyników badań gwarantuje szeroki udział młodzieżowych organizacji pozarządowych pozarządowych oraz młodzieżowych organów doradczych.

Sposób działania

Wiodący eksperci

W pracę zaangażowane są osoby o olbrzymim doświadczeniu w badaniu potrzeb społecznych oraz projektowaniu innowacyjnych rozwiązań.

Wyjątkowe badanie!

Badanie ma pomóc w zrozumieniu potrzeb mieszkaniowych młodych, aby bezpośrednio na nie odpowiedzieć.

Doświadczenie

Nasze organizacje mają wieloletnie doświadczenie zarówno w polityce młodzieżowej, działalności społecznej, czy rynku nieruchomości!

Dywersyfikacja działań

Zdajemy sobie sprawę, że uzyskanie dobrych wyników wymaga różnego podejścia do grupy docelowej. Działamy zarówno online jak i offline, uzyskując możliwie najdokładniejsze i rzeczywiste dane.

Czas

W ciągu paru najbliższych miesięcy chcemy zbadać jak największą i najbardziej zróżnicowaną grupę potencjalnych beneficjentów, aby możliwie szybko przygotować odpowiedź na potrzeby młodych.

Metoda ankietowa i warsztatowa

Przystosowaliśmy się do obecnej sytuacji i chcemy za pomocą narzędzi online przeprowadzić pierwszą fazę badania. Następnie prowadzić będziemy spotkania warsztatowe z młodymi, które pomogą zbadać dogłębnie poszczególne kwestie związane z mieszkalnictwem.
0
%
CUSTOMER SATISFACTION
0
+
SPECIALISTS IN OUR TEAM
0
INDUSTRY AWARDS
0
+
SUCCESSFUL PROJECTS

Poznaj członków zespołu

Ekspertka
PFR Nieruchomości

Poznaj

Członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem
Wiceprzewodniczący PROM

Poznaj

Badaczka
Trenerka
Europe4Youth

Poznaj

Ekspertka
Trenerka

Poznaj

Ekspert
Polska Rada Organizacji Młodzieżowych

Poznaj

Aktualności

Organizatorzy

pfr
prom
rdzmp
e4y

Wspierają nas

Zrzut ekranu (42)
Zrzut ekranu (43)