Młodzieżowy delegat do ONZ – zgłoś się do konkursu!

Ruszyła rekrutacja dla kandydatów do V edycji konkursu „Młodzieżowy Delegat Polski do ONZ” – organizowanego przez Polską Radę Organizacji Młodzieżowych we współpracy z Departamentem Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach globalnego programu UN Youth Delegate. Do 25 marca czekamy na zgłoszenia osób zainteresowanych sprawami społecznymi lub ekonomicznymi także w kontekście międzynarodowym i młodzieżowym. 

 

Zgłoszenia do edycji 2018/2019

By zgłosić swoją kandydaturę na Młodzieżowego Delegata należy wypełnić formularz do 25 marca 2018 r. znajdujący się na stronie http://unyouthdelegate.pl. Formularz składa się z dwóch części. W pierwszej należy podzielić się swoimi doświadczeniami i zainteresowaniami, które wyróżniają kandydata i pozwolą określić jego profil jako Młodzieżowego Delegata. W drugiej odpowiedzieć na dwa z poniższych pytań.

Pytanie obowiązkowe:

 • Wyobraź sobie, że jest już przyszły rok, właśnie zakończyła się Twoja kadencja jako Młodzieżowego Delegata RP. Co udało Ci się zrealizować? Czego się nauczyłeś/nauczyłaś? Czy i w jaki sposób chciałbyś/chciałabyś wspierać program – czy są zmiany, które uważasz, że warto wprowadzić?

1 pytanie do wyboru z 4 poniższych:

UWAGA! Ten mini-esej może być także w formie video (max. 5 minut).

 • Wykaż najskuteczniejszy Twoim zdaniem sposób na zaangażowanie młodzieży i zainteresowanie jej działalnością Polski w ONZ w latach 2018-2020 ze szczególnym uwzględnieniem kadencji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.
 • Który Zrównoważony Cel Rozwoju jest dla Ciebie najważniejszy i w jaki sposób jako Młodzieżowy Delegat dążyłbyś/dążyłabyś do jego promowania i osiągania? Współpraca z jakimi organizacjami byłaby niezbędna i w jakim zakresie?
 • Czy współpraca ONZ ze start-upami może okazać się skuteczniejszym sposobem na osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju niż wsparcie międzynarodowych organizacji i globalnych firm? Uzasadnij swoje zdanie.
 • Co uważasz za najważniejsze osiągniecie Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych do tej pory? W jaki sposób to osiągnięcie jest istotne z punktu widzenia polskiej młodzieży?

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Wysłanie formularza zamieszczone na stronie http://unyouthdelegate.pl/formularz/
 • Osoba urodzona pomiędzy 1 stycznia 1993 roku a 1 października 2000 roku
 • Obywatel Polski, niekarany i z pełnią praw publicznych
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym konwersacje i negocjacje
 • Zainteresowanie aktywnym uczestnictwem w życiu politycznym i społecznym
 • Zdolność do analizowania dużej ilości informacji i zmysł strategiczny
 • Zainteresowanie sprawami społecznymi lub ekonomicznymi w kontekście międzynarodowym i młodzieżowym
 • Osoba pasjonująca się rozwiązywaniem najbardziej palących problemów współczesności i angażująca młodych ludzi w ten ważny program
 • Osoba zdolna do zaangażowania w program od czerwca 2018 do lutego 2019, ze szczególnym uwzględnieniem sierpnia 2018 r oraz października 2018 r.
 • Dostępność w 2. tygodniu kwietnia 2018 r. na rozmowy kwalifikacyjne

 

Wybór Młodzieżowego Delegata

Na podstawie ocen nadesłanych prac Komisja konkursowa wyłoni sześcioro finalistów, których zaprosi na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą miały na celu ocenę kandydata pod kątem pracy w grupie, zdolności liderskich, strategicznego myślenia, a także stworzenie okazji do prezentacji ich oczekiwań oraz planów związanych z przygotowaniami do wyjazdu do Nowego Jorku oraz udziału w posiedzeniach i spotkaniach w ONZ. Ostatecznego wyboru Młodzieżowego Delegata na 73. sesję Zgromadzenia Ogólnego NZ dokona MSZ spośród 2 finalistów, których zarekomenduje mu Komisja konkursowa.

O programie

„Program Młodzieżowy Delegat Polski do ONZ” jest jedynym tego typu programem w Polsce włączający młodych Polaków w działania polskiej delegacji podczas 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Umożliwia młodzieży bezpośrednie zaangażowanie w międzynarodową politykę. Jako Młodzieżowy Delegat, młoda osoba ma szansę zaznaczyć swój głos w kwestiach rozwoju i globalnego obywatelstwa na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, a także promować politykę rozwoju i tematykę młodzieżową wśród Polaków.

To doskonała okazja do promowania działalności młodych Polaków na forum międzynarodowym oraz zacieśniania współpracy polskiego społeczeństwa obywatelskiego z ONZ. Konkurs ma za zadanie zapoznanie młodych ludzi z Polski z problemami globalnego rozwoju i możliwościami zaangażowania w tym zakresie w ramach ONZ.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod adresem adam.smuga@prom.info.pl

 

Regulamin konkursu:

GDE Error: Unable to load requested profile.

 

Justyna Chruściak
7 marca 2018
Zobacz więcej artykułów