Załoga

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, to forum współpracy organizacji pozarządowych których członkami są młodzi Polacy.

936223_597233850300937_968994147_nCelem PROM jest między innymi popularyzacja uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, informowanie opinii publicznej o stanie polityki na rzecz młodzieży w Polsce oraz reprezentowanie organizacji członkowskich. Najważniejszym jednak zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz stworzenia spójnej i nowoczesnej polityki na rzecz młodzieży w Polsce. Dlatego dziś chcemy być głosem młodych Polaków w debacie dotyczącej ich praw, przywilejów i przyszłości. PROM to ponad ćwierć miliona osób w organizacjach członkowskich, którymi są stowarzyszenia działające zarówno ogólnopolsko, jak regionalnie i lokalnie.

PROM jest oficjalnym przedstawicielem polskiej młodzieży na Unijnych Konferencjach Młodzieżowych, współpracuje m.in. Radą Działalności Pożytku Publicznego, Grupą Wyszehradzką, czy Europejskim Forum Młodzieży


Cele Rady

  • współtworzenie polityki młodzieżowej
  • upowszechniania idei uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym
  • informowanie opinii publicznej o sytuacji młodzieży w Polsce
  • reprezentowanie organizacji członkowskich wobec sektora publicznego i innych środowisk;upowszechnianie informacji oraz promocja działalności organizacji młodzieżowych zrzeszających młodzież i działających na rzecz młodzieży