Członkowie grup i sieci eksperckich YFJ

Członkowie grup roboczych Europejskiego Forum Młodzieży

Piotrek1

Piotr Warzyszyński, Grupa Ekspercka ds. Polityki Młodzieżowej

Były członek Zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, dyrektor Stowarzyszenia Europe4Youth, student europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz psycholog zarządzania. Trener i menedżer NGO. Pomysłodawca systemu certyfikacji kompetencji rozwijanych poza formalnym systemem edukacyjnym „Paszport Kompetencji”. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu projektami, metodologii edukacji poza-formalnej (w tym sposobach jej rozpoznawalności i walidacji), oraz eksperymentalnych formach edukacji.

W Europejskim Forum Młodzieży jestem członkiem Expert Group on Youth Policy.


 

kasa432Kasia Siemasz, Grupa Ekspercka ds. Członkostwa, Różnorodności oraz Inkluzji

Wiceprzewodnicząca Zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, odpowiedzialna za współpracę międzynarodową, głównie z krajowymi radami młodzieży z Niemiec i Izraela.

Będę pracowała w nowej grupie Europejskiego Forum Młodzieży ds. Członkostwa, Różnorodności oraz Inkluzji

Grupa Ekspercka ds. Członkostwa, Różnorodności i Inkluzji będzie koncentrowała się na zmianie struktur Europejskiego Forum Młodzieży, a także organizacji członkowskich, tak by umożliwiły one dostęp dla osób z różnymi potrzebami i zainteresowaniami. Jako platforma skupiająca ponad 100 organizacji członkowskich i będąca najsilniejszym głosem młodzieży w Europie, także YFJ zobowiązane jest reprezentować głos wszystkich młodych ludzi, także tych z marginesów społeczeństwa czy mniejszości, którzy nie zawsze mają możliwość organizowania się i reprezentowania swoich interesów.


YFJ PAOLO 2Paolo Tinti, Grupa Ekspercka ds. Przyszłości Pracy

Od 2015 r. reprezentant w grupach Roboczych Europejskiego Forum Młodzieży ds. Jakości Pracy, Mobilności oraz Integracji Społecznej Młodych. Student Europeistyki w zakresie Integracji Europejskiej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Absolwent Technikum Ekonomicznego. Współzałożyciel Zespołu Stałego ds. Młodzieżowych Rad Miast, Radny oraz Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy w czasie XII i XIII Kadencji. Aktywny członek koła Stowarzyszenia Młodzi Demokraci w Warszawie. Pasjonuje się tematami gospodarczymi, przedsiębiorczości młodych i relacji międzynarodowych.  Uczestnik polskich konferencji o tematyce ekonomicznej m.in w Krynicy Zdrój i Katowicach, oraz międzynarodowych m.in OECD w Paryżu i Forum Partnerstwa Wschodniego w Rydze.

Będę pracował w nowej grupie Europejskiego Forum Młodzieży ds. Przyszłości Pracy (Future of Work)

Grupa Ekspercka ds. Przyszłości Pracy będzie zajmowała się m.in postępującą: digitalizacją, robotyzacją, a także ochroną socjalną i jakością pracy młodych. Będzie działać poprzez lobbing w Instytucjach Europejskich m.in na w ramach Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Celem grupy jest ponadto stworzeniem przestrzeni dla organizacji członkowskich, które są zainteresowane pracą i wymianą informacji, wspierania się nawzajem oraz rzecznictwem na rzecz procesów legislacyjnych na szczeblu krajowym.