Komisja rewizyjna

Jakub Radzewicz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Na co dzień pracuje w Programie Politycznym Fundacji Szkoła Liderów, w tym jako koordynator Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów. Trener i moderator. Członek Zespołu Trenerskiego Narodowej Agencji Programu Erasmus + Młodzież. Współpracuje także z Fundacją Civis Polonus jako trener i ekspert w zakresie działania samorządów uczniowskich i młodzieżowych rad gmin.

W latach 2011-2015 zaangażowany w pracę Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych (w latach 2013-2015 jako przewodniczący zarządu PROM). Jeden z inicjatorów zmiany Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i dodania do niej zapisu o działaniu z młodzieżą jako jednego z obszarów pożytku publicznego.

Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obronił pracę licencjacką na temat czynników skutecznego działania młodzieżowych rad gmin, która została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie kwartalnika „Trzeci Sektor”.


Piotr Popiel

Przez 10 lat członek Związku Harcerstwa Polskiego. Współtwórca Sieci Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA. Po 4 latach studiów i rocznym pobycie w Austrii wrócił do województwa świętokrzyskiego by założyć własną organizacje pozarządową. Od 3 lat jest prezesem stowarzyszenia Spektrum Możliwości, w którym najlepiej realizuje się społecznie.
Lider Aktywności Obywatelskiej w 2012 roku w konkursie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

e-mail: piotr.popiel@prom.info.pl


Piotr Babicki

Radny, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach kadencji 2014- 2018. Pomysłodawca i pierwszy prezes Stowarzyszenia JES – Jakość Energia Starachowice oraz Stowarzyszenia Starachowickich Organizacji Pozarządowych.
Ukończył bezpieczeństwo wewnętrzne i politologię na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach stypendium LLP- Erasmus studiował na Uniwersytecie Stambulskim w Turcji.
Zawodowo pracuje w branżach: marketingowej i public relations. Fascynat podróży, twórczości Alfreda Hitchcocka i grupy Queen, zapalony narciarz. Od sierpnia 2014 r. szczęśliwy mąż Sylwii.


Marcin Budzyński

Opis pojawi się wkrótce.