Poprzednie kadencje zarządu

2011-2012

Andrzej Dąbrowski -Przewodniczący Zarządu- Niezależne Zrzeszenie Studentów

Michał Braun- Centrum Wolontariatu w Kielcach

Mateusz Zalewski- Europejskie Forum Studentów AEGEE Kraków

Michał Kłopocki –Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty”

Sara Makuła- Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”

Magdalena Olek- Polskie Stowarzyszenie Projektów Młodzieżowych

Zbigniew Ciosek- Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej

Przemysław Jagielski- Akademicki Związek Sportowy

Adam Nowak- Związek Młodzieży Wiejskiej

Justyna Sikorska- Związek Harcerstwa Polskiego

 

2012-2013

Paweł Chmielewski-Przewodniczący Zarządu- Związek Harcerstwa Polskiego

Michał Braun- Wiceprzewodniczący Zarządu PROM- Centrum Wolontariatu w Kielcach

Anna Stefaniak- Akademicki Związek Sportowy

Przemysław Uss- Stowarzyszenie Przyjaciół Skwierzyńskiego Zespołu Tanecznego „Nowinka”

Zenobia Glac- Ściebura- Związek Harcerstwa Polskiego

Mateusz Zalewski- Europejskie Forum Studentów AEGEE Kraków

Justyna Sikorska- Związek Harcerstwa Polskiego

Zbyszek Ciosek- Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej

Sara Makuła- Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”

Michał Kłopocki –Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty”

 

2013-2015

Jakub Radzewicz – Przewodniczący Zarządu- Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty”

Paweł Chmielewski- Wiceprzewodniczący Zarządu- Związek Harcerstwa Polskiego

Melanie Raczek- Sekretarz Zarządu- Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP

Michał Braun- Skarbnik Zarzadu- Centrum Wolontariatu w Kielcach

Anna Skrzypek- Niezależne Zrzeszenie Studentów

Anna Stefaniak (do 2014)- Akademicki Związek Sportowy

Monika Sobotka (od 2014)- Akademicki Związek Sportowy

Mateusz Zalewski- Europejskie Forum Studentów AEGEE Kraków

Tomasz Klemt- Związek Młodzieży Wiejskiej

Piotr Babicki- Stowarzyszenie JES- Jakość Energia Starachowice

Maciej Górski- Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej

2015-2017

Tomasz Klemt – Przewodniczący Zarządu- Związek Młodzieży Wiejskie

Melanie Raczek- Wiceprzewodnicząca Zarządu- Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP

Piotr Warzyszyński-  Skarbnik Zarzadu – Europe4Youth

Monika Sobotka- Sekretarz – Akademicki Związek Sportowy

 

Kasia Siemasz- Europejskie Forum Studentów AEGEE Kraków

 

Łukasz Karaś- Związek Harcerstwa Polskiego

Adam Smuga- Stowarzyszenie “Młodzi Demokraci”

Katarzyna Psujek- Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej

Magda Oleś- Projekt:Polska

Mateusz Czerniga- Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu “ATD Czwarty Świat”