Zarząd

IMG_20170514_145020_443Michał Kłopocki (przewodniczący, Centrum Inicjatyw Młodzieżowych Horyzonty)

Koordynator międzynarodowy i członek Zarządu Centrum Inicjatyw Młodzieżowych Horyzonty. Certyfikowany trener praw człowieka Amnesty International i członek People for Education and Training Youth for Exchange and Understanding International – trener, edukator, koordynator wielu projektów od lat zaangażowany w działalność III sektora głównie pracując z młodzieżą metodologią edukacji pozaformalnej w tematyce praw człowieka, edukacji międzykulturowej i obywatelskiej. Jeśli akurat nie przygotowuje, prowadzi lub pisze raportu ze szkolenia lub warsztatu to najpewniej podróżuje albo siedzi zaczytany w najnowszej publikacji o edukacji. Wyznawca zasady, że praca tylko wtedy ma sens, gdy jest jednocześnie twoją pasją.
Kontakt: michal.klopocki@prom.info.pl


IMG_20170514_144734_177 (1)Mateusz Czerniga (wiceprzewodniczący, Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce)

Absolwent stosunków międzynarodowych na  Uniwersytecie Warszawskim. Od początku swojej działalności społecznej związany z tematyką młodzieżowych rad. W latach 2008-2012 był radnym, a potem przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Starogard Gdański, której jest współzałożycielem. Koordynator wielu projektów krajowych i międzynarodowych oraz trener młodzieżowy. W PROM od 2011 roku jako członek grupy roboczej ds. polityki młodzieżowej oraz grupy ds. współpracy międzynarodowej, gdzie zajmował się m.in. koordynacją wyjazdu polskiej delegacji na EuropeanYouthEvent 2014. Do zarządu nominowany przez Stowarzyszenie Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce. Od 2013 r. koordynator Zespołu Stałego ds. Młodzieżowych Rad PROM oraz polski delegat Europejskiego Forum Młodzieżowych Samorządów Lokalnych i Regionalnych przy Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Prywatnie podróżnik. Jego marzeniem jest zwiedzić cały świat.
Kontakt: mateusz.czerniga@prom.info.pl


Łukasz Karaś (sekretarz, Związek Harcerstwa Polskiego)

W PROM odpowiada za kontakt z Radą Europy. Student logistyki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wydziału zamiejscowego w Chorzowie. Przedsiębiorca, twórca mobilnego  studio PHOTO-ROOM. Członek zespołu programowego Chorągwi Śląskiej “Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich”. Współorganizator Zlotu Grunwaldzkiego 2012 oraz 2013. Był wice przewodniczącym Regionu Śląskiego w Studenckim Forum Business Centre Club. Koordynator projektu “Inteligencja Finansowa” 2012 na Śląsku.  W wolnym czasie kocha podróże i spotykać się z przyjaciółmi.
Kontakt: lukasz.karas@prom.info.pl


Tomek22

Tomasz Klemt

Aplikant radcowski, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej oraz MISH UW. Współpomysłodawca i koordynator międzynarodowego projektu promocji województwa lubuskiego „The Cycling Legation”, odbył staż m.in. w Parlamencie Europejskim w Brukseli i Strasburgu. Kreator polityki młodzieżowej w województwie lubuskim. Nagrodzony za swoją działalność przez Prezydenta RP. Stypendysta Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Fundacji im. Konrada Adenauera w Polsce, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestnik 65. Internationaler Sommerkurs für deutsche Sprache, Literatur und Landeskunde na Uniwersytecie w Bonn. Wyróżniony w Konkursie na Najlepszego Studenta RP „Primus Inter Pares 2012”. Prelegent podczas wielu konferencji (m.in. „Polska polityka zagraniczna wobec zmieniającego się świata”, „Polska-Kryzys-Niemcy”). Specjalista w dziedzinie prawa Unii Europejskiej, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych oraz ekonomii społecznej i rozwoju obszarów wiejskich.
Kontakt: tomasz.klemt@prom.info.pl


IMG_20170514_144820_426Adam Smuga (Stowarzyszenie “Młodzi Demokraci”)

23 lata, student Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach Prawo i Stosunki Międzynarodowe. Od 15 roku życia aktywnie zaangażowany w życie społeczne. W Kielcach, skąd pochodzi, stworzył wiele projektów charytatywnych i społecznych. W 2010 roku nagrodzony przez władze miasta nagrodą “Nadzieja Kielc”. W Stowarzyszeniu “Młodzi Demokraci” pełni funkcję wiceprzewodniczącego struktur stowarzyszenia w regionie świętokrzyskim, a także członka Krajowego Sądu Koleżeńskiego. Prywatnie uwielbia podróże i taniec towarzyski.
Kontakt: adam.smuga@prom.info.pl


Tomasz Opar (Europe4Youth)

23 lata, student prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Stypendysta stypendium rektora dla najlepszych studentów. Związany z działaniem organizacji młodzieżowych z całej Polski od blisko 6 lat. Swoją przygodę z polityką młodzieżową zaczął jeszcze jako radny Młodzieżowej Rady Miasta Giżycko w wieku 14 lat. Obecnie: Uczestnik i koordynator merytoryczny licznych projektów międzynarodowych. Członek stowarzyszenia Europe4Youth oraz trener i legaladvisor w fundacji Youth of Europe.Uczestnik niezliczonych działań mających na celu podnoszenie zaangażowania młodych ludzi w procesy podejmowania decyzji i rządzenia. Autor publikacji oraz prelegent na konferencjach naukowych z dziedziny: organizacji trzeciego sektora w Polsce, prawa oraz ekonomii. Prywatnie: Giżycczanin, silnie związany z Mazurami, sekretarz stowarzyszenia Aktywne Giżycko.
Kontakt: tomasz.opar@prom.info.pl


PodzielnaAnna Podzielna (Centrum Wolontariatu w Kielcach)

Rodowita Wąchocczanka. Pierwsze kroki w działalności społecznej stawiała jako radna III kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice, a następnie założycielka i przewodnicząca I kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku. Członkini koalicji na rzecz młodzieżowych rad Fundacji Civis Polonus oraz “pomocnicza ręka” Zespołu Stałego ds. młodzieżowych rad przy Polskiej Radzie Organizacji Młodzieżowych. Związana z Centrum Wolontariatu w Kielcach. Koordynatorka projektu “Starachowice – Miasto dla Młodzieży” – mającego na celu budowę pierwszej w Polsce miejskiej strategii na rzecz młodzieży. Uczestniczka i koordynatorka wielu projektów krajowych i zagranicznych, od 5 lat animatorka i opiekunka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku, trenerka młodzieżowa oraz ambasadorka dialogu usystematyzowanego.
Kontakt: anna.podzielna@prom.info.pl


Kamil Wojciechowski (Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej)

Zrzut ekranu 2018-05-17 o 12.23.51

Podharcmistrz – instruktor Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy ZHR. Założyciel i drużynowy 22 WDH-y Zieleniec. Wieloletni Szczepowy 22 Szczepu Watra (w latach 2010-2017). Członek kadry kursów instruktorskich, członek zespołu referatu wędrowniczego przy Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy ZHR. Przedsiębiorca, współpracujący także zagranicą. Pasjonat podróży i włóczenia się po różnych zakątkach świata. Dobry organizator,  inspiruje innych. Twórca pomysłu i realizator żeglugi po Wiśle -„Kajak w stolicy”. Kontakt: kamil.wojciechowski@prom.info.pl