Zarząd

Mateusz Czerniga (przewodniczący, ATD Czwarty Świat)

Kontakt: mateusz.czerniga@prom.info.pl


Katarzyna Kuligowska (wiceprzewodnicząca, Związek Harcerstwa Polskiego)

Kontakt: katarzyna.kuligowska@prom.info.pl


Aleksandra Sawa (wiceprzewodnicząca, JES – Jakość Energia Starachowice)

Kontakt: aleksandra.sawa@prom.info.pl


Magdalena Bryk (AZS – Akademicki Związek Sportowy)

Kontakt: magdalena.bryk@prom.info.pl


Jan Pabisiak (Młodzi Demokraci)

Kontakt: jan.pabisiak@prom.info.pl


Daniel Szatkowski (Związek Młodzieży Wiejskiej)

Kontakt: daniel.szatkowski@prom.info.pl


Tomasz Opar (Europe4Youth)

Kontakt: tomasz.opar@prom.info.pl


Magdalena Malec (Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach)

Kontakt: magdalena.malec@prom.info.pl


Piotr Drzewiecki (BJDM – Bund der Jugend der deutschen Minderheit)

Kontakt: piotr.drzewiecki@prom.info.pl