Wolontariusze

zdjęcie mateusz prom Mateusz Czerniga – Koordynator Zespołu Stałego ds. Młodzieżowych Rad

Student trzeciego roku stosunków międzynarodowych na   Uniwersytecie Warszawskim. Z tematyką młodzieżowych rad związany jest od początku swojej działalności społecznej. W latach 2008-2012 był radnym, a potem przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Starogard Gdański, której jest współzałożycielem. Koordynator wielu projektów krajowych i międzynarodowych oraz trener młodzieżowy. W PROM pracuje w grupie roboczej ds. polityki młodzieżowej oraz grupie ds. współpracy międzynarodowej, gdzie zajmował się m.in. koordynacją polskiej grupy uczestników EuropeanYouthEvent 2014. Jest także polskim delegatem Europejskiego Forum Młodzieżowych Samorządów Lokalnych i Regionalnych przy Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.

Kontakt: mateusz.czerniga@prom.info.pl