Open-call: Eastern Partnership Youth Forum w Warszawie

Polska Narodowa Agencja Erasmusa+ wraz z Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu (SALTO EECA) we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zapraszają serdecznie do uczestnictwa w 3. Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego, które odbędzie się w Warszawie w dniach 22-23 czerwca 2017 roku.
eastern-partnership-youth-forum

Około 300 uczestników i uczestniczek, w tym aktywiści i aktywistki, osoby zaangażowane w pracę młodzieżową, i młodzi decydenci i decydentki, spotkają się w Warszawie, aby porozmawiać o partycypacji oraz aktywnym obywatelstwie młodych ludzi oraz ich zaangażowaniu w procesy decyzyjne.

Zaplanowane Forum to już trzecia taka inicjatywa, która skierowana jest do młodych ludzi, a organizowana jest przy okazji Szczytu Partnerstwa Wschodniego. Poprzednia fora odbyły się na Litwie w 2013 roku oraz w Łotwie (2015) i dotyczyły społecznej inkluzji oraz zatrudnienia młodych ludzi. Tym razem głównym tematem spotkania będzie uczestnictwo młodych ludzi.

Zgłaszać mogą się aktywne młode osoby, zaangażowane w organizacjach młodzieżowych czy w pracę na rzecz młodzieży. Językiem roboczym seminarium będzie język angielski. Termin zgłoszeń to 12 kwietnia, środa!

Aby wysłać swoje zgłoszenie należy mieć konto w portalu SALTO.

Więcej informacji na stronie SALTO

Osoby z organizacji członkowskich PROM, które zdecydują się wziąć udział w Forum prosimy o kontakt z Kasią Siemasz (kasia.siemasz@prom.info.pl).

Kasia Siemasz
10 kwietnia 2017
Zobacz więcej artykułów