Patronaty

   Aktualne patronaty

 

 

 

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Białołęka: Młodzieżowa Nagroda Obywatelska 

 

Grafika 1 Młodzieżowa Nagroda Obywatelska to pierwszy taki projekt w Polsce, który ma na celu wyróżnienie młodych osób szczególnie zaangażowanych i działających na rzecz naszego wspólnego dobra i Miasta Stołecznego Warszawy. Młodzi działacze społeczni oraz wolontariusze działają na korzyść wszystkich mieszkańców Naszej stolicy, cechując się przy tym profesjonalizmem, etyką oraz słusznością w działaniu. Społecznie poświęcają swój czas w celu działania na rzecz Miasta Stołecznego Warszawa i jego Mieszkańców, co zdaniem Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka zasługuje na wyróżnienie. Nagroda będzie przyznawana w trzech kategoriach: „Młody Wolontariusz”, „Młody Działacz Społeczny” oraz „Młody Samorządowiec”, z czego w dwóch pierwszych kategoriach zostanie przyznana „Nagroda Publiczności”, której laureatów wybiorą internauci.

Więcej informacji: https://mnomrdbialoleka.wixsite.com/mno-mrdb

 

 

AEGEE-Kraków: Spring Agora Kraków 2018 Destination: Europe

30713926_273078789907106_5108247080672921180_n 5 dni, 50 spotkań, warsztatów i paneli dyskusyjnych oraz 800 uczestników z całej Europy – tak w liczbach można przedstawić Spring Agorę, która odbędzie się w Krakowie w dniach 24-29.04.2018r.
Organizatorem jest krakowski oddział Europejskiego Forum Studentów AEGEE. Panele dyskusyjne poruszać będą kwestie współpracy międzynarodowej i integracji z uwzględnieniem zacierania się kultur, miejsca Polski na arenie międzynarodowej, postaw patriotycznych oraz szacunku dla innych narodów, roli dyplomacji w utrzymywaniu relacji między krajami, różnic pomiędzy demokracją w Europie oraz Azji, historii i przyczyny powstawania ruchów separatystycznych, a także wpływu mediów na postrzeganie obecnej
sytuacji na Starym Kontynencie. Całe wydarzenie zostanie poprzedzone ankietą wśród osób w wieku 19-35 lat. Jej celem będzie przeanalizowanie sympatii młodych Europejczyków do słuszności idei Europy, świadomości możliwości i obowiązków jakie daje integracja międzynarodowa oraz wynikających z niej
możliwości. W oparciu o wyniki powstanie raport, który będzie podstawą do merytorycznych
dyskusji. Agora ma przypomnieć o roli Unii Europejskiej w życiu politycznym ispołecznym oraz zachęcać
do edukacji obywatelskiej. Celem jest kontynuowanie międzynarodowej współpracy również po projekcie i dążenie do integracji europejskiej. Spring Agora Kraków 2018 Destination: Europe to jedna z największych inicjatyw obywatelskich tego typu. Z określonymi planami, jasną ideą i konkretnym celem: zjednoczoną i wspólną Europą.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/349550262202557/

 

 

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej: Jugend Festival Młodych 

Zrzut ekranu 2018-05-17 o 13.45.54

JugendFestivalMłodych to pierwsze tego typu wydarzenie, która odbędzie się w województwie opolskim. 23 września w DOmuEXPO w Opolu w centrum uwagi znajdzie się młodzież zainteresowana kulturą i językiem niemieckim. Zapraszając szerokie grono partnerów, organizacji i instytucji pracujących na co dzień z ludźmi młodymi, organizatorzy zaproponują szeroki wachlarz aktywności, dzięki którym każdy z obecnych na festiwalu młodych będzie miał szansę sprawdzić swoje możliwości, odkryć swoje talenty, a nawet znaleźć nowe formy aktywności pozalekcyjnych. Będzie to dzień pełen wrażeń, z licznymi atrakcjami. Na scenie wystąpią m.in. grupa muzyczna Companieros, Chwila Nieuwagi, Schlesien Gebiet oraz 4 x Sample Beatboxcrew, a główną imprezą towarzysząca festiwalu będzie konkurs piosenki SUPERSTAR 2017.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/Jugendfestivalmlodych/

 

 

 

ESN Polska: Międzynarodowe zawody ESN Team

esn team

Projekt ESN TEAM jest przedsięwzięciem sportowym, który organizowane jest przez Stowarzyszenie ESN Polska we współpracy z ESN Italy.  Jako organizator projektu sportowego, którego idee są zdecydowanie bliskie założeniom programu Erasmus+, a jego beneficjentami będą studenci, którzy  aktualnie przebywają na wymianach w ramach tego właśnie projektu, ESN Polska chce promować mobilność oraz fizyczną aktywność na jeszcze większą skalę.
Erasmus Student Network jest jedną z organizacji, które współpracują ściśle z Komisją Europejską, będąc zaangażowanym i aktywnym członkiem wielu grup roboczych czy debat dotyczących projektu Erasmus+. Ponadto aktywnie promujemy sam projekt jak i mobilność młodych ludzi we wszystkich naszych przedsięwzięciach, a ESN TEAM jest tego doskonałym przykładem.
ESN TEAM  to jeden z największych tego typu projektów (międzynarodowych sportowych) w skali Europy. Poza aktywnym uczestnictwem młodzieży oraz promocją integracji kulturalnej oraz społecznej, chcemy pokazać iż młodzi ludzie mogą realizować przedsięwzięcia na poziomie międzynarodowym, działając wspólnie w zarządzaniu projektem, którego cele mają służyć dobru ogółu. Kulminacyjnym momentem projektu jest sam finał ESN TEAM, który odbędzie się w dniach 26-29 marca w Krakowie.

W finale europejskim weźmie odział ponad 200 zawodników, którzy rywalizować będą w trzech konkurencjach: siatkówka,piłka nożna oraz koszykówka. Zawodnicy, którzy będą uczestniczyć w rywalizacji to studenci przebywający obecnie na wymianie w całej Europie. W trakcie trwania projektu uczestnicy, poza udziałem w rozgrywkach sportowych, będą mieli okazje poznać Kraków ze wszystkimi jego skarbami oraz dowiedzieć się więcej o kulturze i dziedzictwie naszego kraju.

 Więcej informacji: http://team.esn.pl/

 

 

Stowarzyszenie Cognitis Konkurs “Talent za Talent”

 

 

Baner talent za talentTalent za Talent” jest to ogólnopolski konkurs skierowany do wyróżniających się maturzystów/-stek. Organizowany po raz szósty przez Stowarzyszenie Cognitis jest możliwością zdobycia cennego doświadczenia w przełomowym momencie edukacji każdego maturzysty/-stki.

Celem konkursu jest wyłonienie osób cechujących się odpowiedzialnością, dojrzałością oraz aktywnością społeczną i naukową, a zarazem odwagą oraz umiejętnościami przywódczymi. Dzięki „Talent za Talent” maturzyści/-stki mogą zdobyć doświadczenie pozwalające im na płynne rozpoczęcie kolejnego etapu w życiu.

Konkurs stwarza warunki rozwoju poprzez rozwiązanie case study, uczestniczenie w Assesment centre oraz wygłoszenie publicznej prezentacji.

Więcej szczegółów odnośnie konkursu znajduje się na stronie internetowej : http://talentzatalent.pl/ oraz https://www.facebook.com/talent.za.talent

 

 

 Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej, konferencja PCEPOgólnopolska Konferencja Naukowa “Polska w Strefie Schengen – doświadczenia i perspektywy”.

Celem Konferencji jest zwiększenie wśród studentów i młodzieży świadomości prawnej, związanej z działaniem Strefy Schengen, ze szczególnym uwzględnieniem polskich doświadczeń w tym zakresie. W trakcie Konferencji poruszony zostanie także wątek związany z perspektywami dalszego funkcjonowania Strefy.

Składać się ona będzie z trzech następujących paneli tematycznych:

– Ocena acquis Schengen w świetle praktyki dotychczasowego funkcjonowania i perspektywy dalszego rozwoju,
– Polska w Strefie Schengen – doświadczenia w ochronie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej,
– Wyzwania stojące przed Strefą Schengen w kontekście wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń dla stabilności jej funkcjonowania.

Do udziału w Konferencji zaproszeni zostali zarówno teoretycy jak i praktycy prawa, przedstawiciele instytucji i organizacji, którzy podzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Organizatorem wydarzenia jest Koło Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego, a także Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej.

 

 

35-lecie Niezależnego Zrzeszenia Studentów

 

22 września br. przypada 35. rocznica powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów, największej organizacji studenckiej, która w latach 80. stanowiła odpowiednik Solidarności, skupiała młodych ludzi chcących niezależnej od władz państwowych organizacji studenckiej, demokratyzacji życia akademickiego, przestrzegania podstawowych swobód politycznych w kraju oraz praw człowieka, szanowania polskich tradycji niepodległościowych i patriotycznych.

Celem planowanych obchodów 35lecia NZS jest uczczenie i szerzenie pamięci o jego byłych działaczach, którzy poprzez swoją działalność w istotny sposób przyczynili się do wprowadzenia samorządności na uczelniach, zniesienia cenzury i ostatecznie upadku systemu komunistycznego w naszym państwie.

Światowy Kongres Młodzieży Esperanckiej  (Internacia Janulara Kogreso -IJK)

pej-emblemo-eb-00

 Międzynarodowy Esperancki Kongres Młodzieżowy, który jest głównym świętem młodych esperantystów i co roku odbywa się w innym kraju świata. Po zeszłorocznej brazylijskiej Fortalezie i planowanym na ten rok niemieckim Wiesbaden, Kongres zawita do Polski – konkretniej, do Wrocławia. Obchody tego nietypowego święta młodzieży szczęśliwie zbiegną się z Europejską Stolicą Kultury, którą w 2016 roku stanie się właśnie Wrocław. Polska Młodzież Esperancka już teraz planuje tygodniowy Kongres licząc na duże zainteresowanie młodzieży zagranicznej i krajowej. Kongres odbędzie się w dniach 16 – 23 lipca 2016. Jest więc jeszcze sporo czasu by poznać język międzynarodowy i dołączyć do obchodów Europejskiej Stolicy Kultury, która na kilka letnich dni stanie się również stolicą esperanckiego ruchu młodzieżowego 🙂 Zapraszamy!

(aut. Romualda Jeziorowska)

Rzeźbimy książki

W projekcie weźmie udział  30 uczniów z warszawskich liceów, którzy w trakcie warsztatów będą  tworzyli autorskie art-booki inspirowane kolekcją rzeźb Królikarni. Projekt zakłada druk powstałych książek i ich prezentację na wystawie. Organizatorem projekt u jest Fundacja ONE, która  inicjuje niekonwencjonalne projekty, których celem jest poszerzanie świadomości wizualnej. Szczególnie ważnym obszarem jej działań jest promocja książek artystycznych i self-publishingu.

Warsztaty odbędą się w okresie marzec-maj 2015, a wystawa odbędzie się w miesiącach maj-czerwiec 2015. Partnerem projektu jest Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni, a fundatorem Fundacja Orange.

www.facebook.com/fundacjaaaONE

 

 


Patronaty w roku 2014

Seminarium  “Europe! Support the youth! Forum of young Europe”11-15 grudnia Tarnów

Podczas seminarium spotkają się  młodzi ludzie z Czech, Słowacji, Litwy, Ukrainy, Mołdowy i Polski. W tym roku szczególny nacisk zostanie położony na kwestie związane z rolą państw Europy Środkowo – Wschodniej w procesie integracji europejskiej. Stowarzyszenie Projekt Tarnów czeka na wasze zgłoszenia, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.youth.projekttarnow.org

 

“Wybory 2014 – sprawdzam!”wybory sprawdzamProjekt „Wybory 2014 – sprawdzam!” oferuje cykl szkoleń i warsztatów przygotowujących do pełnienia ważnych ról społecznych i publicznych przez jego bezpośrednich uczestników, a za ich pośrednictwem przygotowanie mieszkańców województwa mazowieckiego do świadomego uczestniczenia w wyborach samorządowych 2014. Celem działania jest podniesienie poziomu kompetencji obywatelskich młodzieży z obszaru objętego projektem, który zostanie zrealizowany przez organizację szkolenia, po którym uczestnicy staną się młodzieżowymi ambasadorami idei świadomej samorządności. Owocem ich działalności będzie interaktywny portal internetowy prezentujący społeczności województwa mazowieckiego kandydatów w wyborach samorządowych 2014, oraz umożliwiający każdemu zainteresowanemu wyborcy zadawanie pytań kandydatom, prowadzenie dyskusji, czyli realizację hasła: „Sprawdzam kogo wybieram”.

www.wyborysprawdzam.pl

 

 

 

 Projekt “Nieformalna Droga Rozwoju” – Europe 4 Youth

nieformalna droga rozwoju

 

“Nieformalna Droga Rozwoju” to projekt dialogu usystematyzowanego mający na celu zwiększenie politycznej i społecznej rozpoznawalności efektów edukacji pozaformalnej oraz stworzenie forum do dyskusji pomiędzy młodzieżą a interesariuszami odpowiedzialnymi za ich edukacje i zatrudnienie.

Projekt „Nieformalna Droga Rozwoju” obejmuje: badania wstępne dotyczące rozpoznawalności efektów edukacji pozaformalnej w Polsce, cztery konferencje, cztery spotkania warsztatowe oraz dwa publiczne eventy. Rezultaty projektu zostaną zebrane w końcowej publikacji dotyczącej polityki młodzieżowej oraz edukacji pozaformalnej w Polsce i Europie.

http://www.europe4youth.eu/ndr/